Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

26 februari 2016

Op de laatste dag van dit colloquium zal prof. dr. Lieven Boeve een toespraak houden over ‘uitdagingen voor het katholiek (buitengewoon basis)onderwijs’.
Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290-330, Oostende.

19 februari 2016

Vanaf 1 september 2017 zal het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! zijn ingang vinden in de scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

16 februari 2016

Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Via een driemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden ze (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen … die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen.

15 februari 2016

Informatie met betrekking tot het secundair onderwijs is voortaan beschikbaar op de vernieuwde pagina van het secundair onderwijs binnen onze website.

15 februari 2016

Op 26 januari 2016 schorste de Raad van State het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet over maatwerk bij collectieve inschakeling.

08 februari 2016

Het sleutelwoord hier was een uitdoofbeleid wat betreft frisdrankenautomaten in scholen. De timing daarvoor van de minister is de datum van de geplande gezondheidsconferentie, nl. einde 2016. Haar bedoeling is om tegen dan een pact te kunnen sluiten met de secundaire scholen, zoals een van haar voorgangers dat al gerealiseerd heeft voor de lagere scholen (cf.

08 februari 2016

Een erg belangrijk dossier dat de mensen erg beroert. Vraagsteller Caroline Gennez maakte er dan ook een interpellatie van met niet minder dan 8 grote vragen. Het werd een wel heel lange bespreking: haast 2 uur. Zelfs journalist Guy Tegenbos was aanwezig, maar dat bleek naderhand vooral te maken te hebben met een andere vraag, waarover je elders leest. 

04 februari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Antwerpen nodigt op 9, 10 en 11 maart 2016 haar directeurs van het basisonderwijs uit voor haar jaarlijkse directiedriedaagse. Passie, inspiratie, verbinding, kracht… vormen de rode draad in het thema van dit jaar “Webben een droom”.

03 februari 2016

Een pittig en typisch ideologisch debat met klassiek dan uit elke fractie een tussenkomst. Dus politiek interessant, maar ook interessant wat betreft het gebruik van wetenschappelijk onderzoek in onderwijs en onderwijsbeleid. Eén.

Pagina's