Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

22 februari 2017

Licap geeft in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen al jarenlang verschillende schoolagenda’s uit. Ze bieden je ruime mogelijkheden en de nodige ondersteuning en begeleiding in het ontwerpen van je schoolagenda’s. Met gepaste trots stellen ze dan ook graag hun uitgebreid aanbod voor op maat van de katholieke dialoogschool.

16 februari 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft sterk gereageerd op de matrix secundair onderwijs en heeft onderhandelingsruimte bekomen. Dat wil zeggen dat we verder in overleg gaan met de overheid om voorstellen te doen en te bespreken.

We pleiten er sterk voor om:

15 februari 2017

Op vrijdag 21 april wordt een ‘praktijkdeeldag’ over het m-decreet georganiseerd in Gent.

15 februari 2017

Het hoe, wat en wie van een aantal huiswerkbegeleidingsprojecten (ook taal- en gezinsondersteuning) bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen was aan de orde in deze vragen van onderwijscommissarissen Paul Cordy en Jo De Ro.

15 februari 2017

We hadden nog maar net de dag voordien twee actuele vragen gehad over de zgn. maximumfactuur in het secundair onderwijs of onderwijscommissaris Steve Vandenberghe ging al door op een verwante materie in het basisonderwijs, na zijn eerdere schriftelijke vraag daarover.

14 februari 2017

Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Via een driemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden ze (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen … die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen.

14 februari 2017

Op maandag 20 maart 2017 wordt een terugkomdag voor vertrouwenspersonen georganiseerd in Antwerpen. De supervisiedag is een nascholing en geeft aan de vertrouwenspersonen de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichte navorming.

08 februari 2017

De bevraging van de sp.a over schoolfacturen had deze week al wat aandacht gekregen samen ook met een gelijkaardig pleidooi van Kinderrechtencommissaris Vanobbergen. Het was dus niet onverwacht dat onderwijscommissaris Caroline Gennez dit ook als thema nam voor een actuele vraag.

07 februari 2017

De januari-editie van de maandberichten voor het katholiek secundair onderwijs is beschikbaar op de website van de regio Mechelen-Brussel.

07 februari 2017

De externe dienst preventie en bescherming op het werk (EDPBW) maakt momenteel de eindafrekening van de forfaitaire bijdrage voor 2016.

Pagina's