Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

18 januari 2017

Momenteel ligt er ontwerpregelgeving voor waarin staat dat de driejarige cyclus 2014-2015 tot en met 2016-2017 voor een geïntegreerd ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen, verlengd zal worden tot en met het schooljaar 2017-2018 met behoud voor elke school van het aantal bijkomende lestijden (extra uren-leraar/puntenwaarden).

18 januari 2017

De bevoegdheid om vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te verlenen voor een studie, opleiding of stage werd op 1 januari 2017 overgedragen van RVA naar VDAB. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die de vrijstelling wensen, moeten een aanvraag indienen bij VDAB.

18 januari 2017

De inschrijvingen voor onze interdiocesane proeven (IDP) zijn ondertussen al een tijdje geopend. Op onze IDP-website kun je volgen hoeveel leerlingen al ingeschreven zijn. Vorig jaar waren dat er meer dan 59 000!

18 januari 2017

Vóór 1 september 2015 kon elke stagiair aansprakelijk worden gesteld voor zijn lichtste fout; hij kende minder bescherming dan een gewone werknemer. Sedertdien werd – in het belang van de leerling-stagiair – decretaal geregeld dat ook een stagiair alleen persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld in geval van opzet, zware fout of gewoonlijk voorkomende lichte fout.

17 januari 2017

Slechts drie vragen om uitleg in deze commissievergadering over, politiek gesproken, geen echt heikele kwesties. Vooraf werden wel een ontwerpdecreet en een ontwerp van bijzonder decreet behandeld en aangenomen i.v.m. de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent.

16 januari 2017

Mogen scholen voor buitengewoon onderwijs het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! gebruiken? Ja, maar steeds binnen het cyclisch proces van handelingsplanning.

19 januari 2017

Op dit driedaags colloquium met als thema “Gedrag gedragen, vandaag en morgen” zal directeur-generaal Lieven Boeve op donderdagavond een toespraak houden over de voorlopige visietekst “Onderwijs voor alle leerlingen in 2025” en het buitengewoon onderwijs.

Deze studiedag vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 330, Oostende.

 

09 januari 2017

Voor de kerstvakantie gingen de inschrijvingen voor onze interdiocesane proeven (IDP) open. Op onze IDP-website kun je volgen hoeveel leerlingen ondertussen al ingeschreven zijn. Vorig jaar waren dat er meer dan 59 000!

12 januari 2017

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

11 januari 2017

Gelet op een aantal nog warme krantenkoppen stonden deze en de andere actuele onderwijsvragen van de eerste plenaire vergadering van 2017 in de sterren geschreven. Maar evenzo hadden ze een groot déjà-vugehalte. Dat hoeft niet erg te zijn, maar levert natuurlijk heel wat herhaling op.

Pagina's