Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

09 september 2015

Van 12 tot 20 september 2015 vindt de zevende editie van de 'Week van de sportclub' plaats. Bloso en Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) roepen alle leerlingen op om woensdag 16 september 2015 in de outfit van hun sport(club) naar school te komen.

09 september 2015

Omdat er eind vorig schooljaar signalen waren over een sterke vermindering van het aantal aanmeldingen van nieuwe GON-leerlingen voor het schooljaar 2015-2016, werd beslist de GON-ondersteuning te bevriezen.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Kathleen Helsen over de organisatie van het buitengewoon onderwijs.

04 september 2015

Wat zijn de bevoegdheden van een ouderraad? Welke (inhoudelijke) thema's kunnen besproken worden en welke horen niet thuis in de ouderraad? Wat is het verschil tussen een ouderraad en een oudercomité? Hoe kun je de financiën regelen en de activiteiten correct verzekeren? Hoe breng je structuur in de ouderraad?

01 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert jaarlijks vier vormingsdagen voor beginnende directeurs in het buitengewoon onderwijs.

02 september 2015

In de nieuwsbrief van 25 juni 2015 schreven we dat leerlingen zich na de kwalificatiefase het best inschrijven bij de VDAB. Hoe de situatie eruitziet vanaf 1 september 2015, kun je nalezen in Alternerende beroepsopleiding – integratiefase.

02 september 2015

Tijdens de tweedaagse basiscursus Kennismaken met autisme, georganiseerd in samenwerking met Autisme Centraal, leer je aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden hoe je voor leerlingen een autismevriendelijke onderwijs- en leeromgeving kunt creëren.

31 augustus 2015

De omzendbrief van 15 juni 2006 voorziet in de mogelijkheid om afwijkingsuren aan te vragen. Die verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen.

28 augustus 2015

De informatie over het vormings-en begeleidingsprogramma voor GOK in het Buitengewoon Onderwijs en gelegenheid tot inschrijven vind je op de nascholingswebsite.  

25 augustus 2015

We herinneren aan de eerste ronde van de planningsprocedure voor structuurwijzigingen die met ingang van 1 september 2016 in basis- en secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs gerealiseerd zullen worden.

Pagina's