Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

18 april 2017

Vanaf vandaag kun je terecht op de aangepaste Zill-oefenToolDe versie is aangepast aan de laatste versie van de generieke doelen en onderliggende leerlijnen.

18 april 2017

Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.

Nascholingen voor leraren basisonderwijs:

07 april 2017

Onderwijscommissaris Ann Brusseel had een ganse reeks vragen naar aanleiding van het initiatief van de Vlaamse Scholierenkoepel om leerlingen zelf de kans te bieden seksuele voorlichting te geven. Het waardevolle initiatief was volgens haar een niet mis te verstaan signaal dat scholen hun seksuele voorlichting dringend moesten evalueren en moderniseren.

07 april 2017

Terwijl de politieke spanning over het dossier duaal leren eerder beperkt is, is die voor het thema van deze vraag om uitleg aanzienlijk groter en oppositielid Caroline Gennez zou haar parlementaire rol niet goed spelen als ze daar met de regelmaat van de klok niet op wees.

07 april 2017

Commissievoorzitter Kathleen Helsen sneed met deze vraag om uitleg een gezamenlijk thema van Werk en Onderwijs aan. Beleidsdomeinoverschrijdend dus en zulks levert altijd wat spanning op, maar de onderwijsminister vindt dit een belangrijk dossier waarin dringende stappen vooruit moeten worden gezet. Ze vroeg aan de onderwijscommissarissen om daar positief naar te kijken.

07 april 2017

Het interessante aan deze vraag om uitleg van voorzitter Kathleen Helsen was dat ze uitwaaierde naar diverse, belangrijke onderwijsaspecten.

30 maart 2017

Op 1 september 2015 trad het M-decreet in werking. Het Bureau van het toenmalige VVKBuO besliste dat in de toekomst enkel scholen die ook op de school zelf type 9 inrichtten GON konden blijven aanbieden voor leerlingen met ASS.

30 maart 2017

De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2017-2018. Het gaat om de volgende modellen:

29 maart 2017

Het is niet ongebruikelijk dat we in deze fase van een legislatuur (ruim voorbij de helft ervan) te maken krijgen met heel wat opvolgingsvragen. Dat bleek al eerder in deze commissievergadering en zo ook hier met dit interessante thema uit het domein van de overgang van secundair naar hoger onderwijs.

29 maart 2017

Drie vragenstellers over dit thema: onderwijscommissarissen Caroline Gennez, Vera Celis en Jos De Meyer. En ook typische opvolgingsvragen: ik verwijs graag o.a.

Pagina's