Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

12 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden.

12 juni 2017

We vangen signalen van verontruste ouders op.  Zij vragen zich af wat er voor hun kind met specifieke onderwijsbehoeften volgend schooljaar op het vlak van ondersteuning in het gewoon onderwijs verandert.

08 juni 2017

Het participatiedecreet bepaalt dat elke school in Vlaanderen een schoolraad moet hebben (enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten). In dit officiële orgaan overleggen vertegenwoordigers van leraren, leerlingen, ouders en lokale gemeenschap met het schoolbestuur om samen school te maken. Op 1 april 2017 moesten de schoolraden opnieuw samengesteld worden.

07 juni 2017

Sinds de zesde staatshervorming zijn de Centra voor Ambulante Revalidatie naar het Vlaamse niveau overgeheveld. We vroegen ons af of dat een effect heeft op de paramedische omkadering van een school voor buitengewoon onderwijs. Na overleg met de bevoegde diensten hebben we op die vraag nu het antwoord: de regeling zoals we die tot nu toe kennen, blijft onverkort gelden.

06 juni 2017

Samenwerking tussen school en politie bij de aanpak van fenomenen als ‘steaming’, druggebruik, drugsverkoop, geweld, spijbelen enzovoort. Daarover ging het in de vraag om uitleg van Vlaams Parlementslid Joris Poschet, en met name over de aanspreekpunten voor scholen bij de lokale politie, de ervaringen ermee en mogelijke bijkomende initiatieven.

06 juni 2017

Vlaams Parlementslid Willy Segers was destijds voorzitter van deze taskforce (ja, zo schrijft men dat woord) en dus wilde hij nu bij minister Crevits polsen naar de uitvoering van het eindadvies van deze taskforce.

20 juni 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve is deze avond aanwezig op de viering van het 15-jarig bestaan van de vzw Sint-Goedele Brussel.
Dit jubileum wordt gevierd in de Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein 1 te 1000 Brussel.

 

01 juni 2017

In elke regio wordt er op dit moment, op initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst, hard gewerkt om de ondersteuningsnetwerken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen concreet vorm te laten krijgen. Hierbij zal maximaal voorzien worden in mogelijkheden tot samenwerking met scholen van andere netten.

31 mei 2017

Terwijl onderwijscommissaris Paul Cordy nog de misschien onduidelijke focus van de zgn.

Pagina's