Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

14 juni 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had vragen bij enkele taaltips inzake meertaligheid die op de website van het onderwijsblad Klasse te lezen waren en verbond dit thema met de maartse uitspraken van minister Crevits over betrokkenheid  van allochtone ouders, waarover toen meer dan één woord gezegd is.

13 juni 2017

De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap moet ook betrekkingen in het gewoon onderwijs toewijzen aan personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld in het buitengewoon onderwijs, en omgekeerd.

12 juni 2017

In de voorbije dagen bereikten ons heel wat berichten, onder meer van scholen aangesloten bij het stedelijke en gemeentelijke net, dat zij niet kunnen of mogen toetreden tot een ondersteuningsnetwerk waarin ze samenwerken met het katholiek onderwijs.

12 juni 2017

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden op de themapagina Ondersteuningsmodel de informatie gebundeld aan. Op de pagina vind je allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a.

12 juni 2017

In Nieuwsbrief 80 van 11 mei 2017 bezorgden we een nota van de Internettensamenwerkingscel CLB (ISC) met richtlijnen voor de CLB’s bij de concretisering van een aantal elementen uit de nota 'Invoering ondersteuningsnetwerk'. Intussen is de decretale context waarin deze ondersteuningsnetwerken worden opgericht, bekend.

12 juni 2017

Het tijdspad opstart ondersteuningsnetwerken biedt een gestructureerd overzicht waarin we alle relevante data opnemen vanaf de eerste goedkeuring van de amendementen over het ondersteuningsmodel (18 mei 2017).

12 juni 2017

In de toekomst zullen de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling (PBC) effectief worden ingezet in de ondersteuningsnetwerken waar ze de verbinding maken met de reguliere pedagogische begeleiding. Decretaal zullen ze nu ook moeten werken aan de expertiseontwikkeling binnen deze ondersteuningsnetwerken. Elke PBC zal worden verankerd aan één of meerdere ondersteuningsnetwerken.

12 juni 2017

 In elke regio worden momenteel werkingsgebieden vastgelegd waarin één ondersteuningsnetwerk actief zal zijn. De aangeboden ondersteuning moet voldoende expertise-breedte beschikbaar stellen, d.w.z. (doelgroep)specifieke expertise voor type basisaanbod, 1, 8 voor wat het basisonderwijs betreft, 3, 7 (spraak- of taalstoornis) en 9 .

Pagina's