Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

11 mei 2017

Voor deze vraag was er wel een link naar een artikel diezelfde dag in Knack, maar de trouwe bezoekers van de Commissie voor Onderwijs hadden dit verhaal van Vlaams Parlementslid Nadia Sminate al op 27 april ald

09 mei 2017

In het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’ bevestigt de Vlaamse regering het belang om in scholen te werken aan EHBO en het leren werken met automatische externe defibrillatoren (AED’s).

09 mei 2017

Vanuit de Internettensamenwerkingscel CLB (ISC) werd vorige week een nota verstuurd naar alle Centra voor Leerlingenbegeleiding met een aantal richtlijnen en concretisering van een aantal elementen uit de nota 'Invoering on

19 mei 2017

Deze voormiddag bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve de school voor buitengewoon basisonderwijs Mozaïek PLUS. Aandacht gaat vooral naar de inkanteling van de GON-werking in de "ondersteuningsteams" en een overleg met bestuurders van andere scholen i.v.m. de regionale inbedding van die ondersteuningsteams.

04 mei 2017

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester had haar vraag ingediend een goede week vóór de communicatie van minister Crevits over het project ‘Samen tegen de onbetaalde schoolfacturen’. Ze moest haar vragen daardoor enigszins aanpassen.

04 mei 2017

Drie vragenstellers, van wie één niet-onderwijscommissaris. Voorzitter Kathleen Helsen mocht van start gaan met het schetsen van het actuele probleem: door de zoektocht naar een 

04 mei 2017

Vlaams Parlementslid Griet Coppé had een hele batterij vragen over EVC in de welzijnssector en de stand van zaken rond het geplande decretale werk ter zake van minister Crevits en minister Muyters na de  conceptnota ‘Geïntegreerd beleid voor erkenning van competenties (EVC)’.

04 mei 2017

Zeker de vragen over het luxeverzuim, die de hoofdmoot hier uitmaakten, zijn een ware klassieker, die al een aantal onderwijsministers meegaat. Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester had het daarnaast ook expliciet over de nieuwe Vlaamse spijbelambtenaar.

03 mei 2017

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen) plaatst deze vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

Secundair onderwijs:

Pagina's