Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

30 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen lanceerde op 30 mei 2017 de campagne “Mijn succes? Het internaat!” in het internaat Regina Caeli in Dilbeek. Zo willen ze de internaatswerking in de kijker te zetten en komaf maken met het vooroordeel dat internaten ouderwets zijn. Internaten zijn eigentijds en dragen bij aan de ontwikkeling en de ontplooiing van internen.

23 mei 2017

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

23 mei 2017

In afwachting van de decretale goedkeuring van het leerplan geven wij alvast een inkijk in de visie, de leerinhouden en de inspiratie-bib van Zin in leren! Zin in leven!. Dat doen we via de ZillSite, het digitaal platform waarop we jou het leerplan Zin in leren! Zin in leven! aanbieden.

23 mei 2017

De Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen  gaf op donderdag 18 mei 2017 groen licht om het leerplan Zin in leren! Zin in leven! in te dienen. Dat gebeurde na advies van een commissie met vertegenwoordigers uit onze Raad van Bestuur die het leerplan grondig analyseerden.

02 juni 2017

Deze voormiddag is directeur-generaal aanwezig op de Ronde van Vlaanderen voor het basisonderwijs, regio Antwerpen.
Op de agenda staan onder meer het ondersteuningsmodel, Zill, OD XXVII, de stand van zaken in BOS en in het loopbaandebat.
Deze vergadering vindt plaats in het Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs, regio Antwerpen, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen.

 

18 mei 2017

Het had de dag voordien al in De Tijd gestaan en ging om een artikel in ons eigen papieren tijdschrift In dialoog, waarvan het vijfde nummer dezer dagen uitkwam. De actuele vragen waren dan ook niet onverwacht.

16 mei 2017

In juni bieden we een cursus aan over reaffectatie in het buitengewoon onderwijs (basis- en secundair). Daarin worden vooral de algemene principes toegelicht om de scholen en scholengemeenschappen een eerste oriëntatie te bieden in de materie. De cursus wordt tweemaal gegeven, telkens in Brussel.

16 mei 2017

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

Nascholingen voor leraren basisonderwijs

11 mei 2017

In juni 2017 staan er twee informatierondes van Vlaanderen gepland, 1 voor het basisonderwijs en 1 voor het secundair onderwijs waar we ingaan op de onderwijsactualiteit. De informatierondes vinden plaats in de periode van 7 juni tot 17 juni 2017, telkens ondersteund door de 5 regio’s. De inhoud van de informatierondes is ondertussen bekend.

11 mei 2017

De begeleidingsdienst van West-Vlaanderen verwelkomt twee nieuwe medewerkers: Ann-Sofie Decoutere uit Kuurne, momenteel zorgcoördinator en zorgleraar in VBS Spes Nostra in Heule. Ze gaat vanaf 1 september in de regio Noord aan de slag in de combi-job van schoolbegeleider basisonderwijs en begeleider competentie-ontwikkeling.

Pagina's