Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

15 november 2017

De Vlaamse overheid keurde in 2015 een geïntegreerd actieplan Samen tegen Schooluitval goed om problematisch spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

15 november 2017

Een kwestie van verschillende vaccins tegen baarmoederhalskanker: met een verschillende werking en een verschillend kostenplaatje. Commissievoorzitter Kathleen Helsen en onderwijscommissaris Bert Moyaers vroegen via heel wat vragen aandacht voor dit thema op het raakvlak tussen de beleidsdomeinen Welzijn/Volksgezondheid en Onderwijs.

14 november 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis gaf een goed overzicht van de diverse strategische plannen rond geletterdheid en legde het verband met nog een ander plan, nl.: Pact 2020, het toekomstpact voor Vlaanderen, dat de Vlaamse overheid in 2009 sloot met de sociale partners en het georganiseerde middenveld.

14 november 2017

Na de wat atypische en korte behandeling van de vraag om uitleg over werkingsmiddelen in deze commissievergadering volgde een groot en actueel dossier van deze legislatuur, met vier vragen van drie vragenstellers, waarop een deel van het onderwijsveld met grote spanning zit te wachten, denk ik.

14 november 2017

Jammer dat ik hier niet live kon bijzijn, maar goed, de beelden ervan zijn beschikbaar op de website van het Vlaams Parlement.

14 november 2017

Deze avond handelt de inforonde over modernisering secundair onderwijs, ondersteuningsnetwerken: stand van zaken + politieke actualiteit en actuele thema’s voor buitengewoon onderwijs en vangt aan met een presentatie van directeur-generaal Lieven Boeve.
Deze inforonde vindt plaats in Vrij Innovatief Interactief Onderwijs Tongeren, Sint-Truidersteenweg 17 te 3700 Tongeren.

 

08 november 2017

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

07 november 2017

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

Nascholingen voor leraren basisonderwijs

07 november 2017

PEDIC, het pedagogisch-didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

07 november 2017

De laatste weken ontvangen we heel wat vragen over de ondersteuning van leerlingen zonder gemotiveerd verslag type 3. Daarom verspreiden we een nota van VCLB die onder andere daarover een aantal concrete richtlijne

Pagina's