Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

23 augustus 2017

Om het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! inzetbaar te maken voor alle leerlingen in de basisschool, werken we aan leerlijnen voor de ontwikkelleeftijd van 0 tot 2,5 jaar. Dit schooljaar werkten we met een groep enthousiaste teamleden uit de praktijk aan de doorontwikkeling van de persoonsgebonden ontwikkeling.

23 augustus 2017

Op 7 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering het Besluit goed waarin de werkingsmiddelen voor de waarborgregeling worden toegekend.

22 augustus 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst inwerken in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

22 augustus 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een basispakket personeelsadministratie gewoon en buitengewoon basisonderwijs aan waarbij beginnende administratief medewerkers van basisscholen zicht krijgen op de verschillende fasen in de loopbaan van (gesubsidieerde) personeelsleden en de regelgeving in verband met hun recht

21 augustus 2017

Dit thema had een week eerder een enigszins valse start genomen met een klein relletje over (niet het rapport zelf, maar) de communicatie over een OKAN-rapport, dat (het mogelijke relletje dus) zelfs een hogere ambtenaar van het Vlaams Parlement én de onderwijskabinetschef van minister Crevits in de commissievergadering deed verschijnen.

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls kwam nogmaals terug op een van zijn thema’s, want hij had daarover weer heel wat vragen gekregen van ouders, schooldirecteurs en leraren (cf. eindeschooljaartijd). Al in 2016 was afgesproken om in de zgn.

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels had heel wat vragen die vooral te maken hadden met de relatie tussen het zgn. persoonlijkeassistentiebudget van een leerling en de ondersteuning van een leerling via het nieuwe ondersteuningsmodel. Ze wilde daarbij ook dat noden en bestaande praktijken daarrond in onderwijs in kaart zouden worden gebracht.

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Paul Cordy ging voort op informatie van de Vlaamse Scholierenkoepel en trok met zijn vraag om uitleg o.a. een parallel tussen het hoger onderwijs en het secundair onderwijs. In Onderwijsdecreet XXVII werd beslist dat studenten niet eindeloos kunnen blijven procederen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez had ongerustheid opgevangen vanuit het CLB-werkveld als zou het huidige verplichte medisch onderzoek omgevormd worden tot een vraaggestuurd systeem. Ook trok ze de zaak ruimer open naar de hervorming van de CLB’s tout court.

21 augustus 2017

Een eerdere vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls inspireerde onderwijscommissaris Jos De Meyer tot deze opvolgingsvraag: dezelfde problematiek, met name bepaalde spelregels in de (federale) cumulatieregeling, zou ook spelen bij het zoeken en vinden van personee

Pagina's