Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

07 februari 2019

Vlaams Parlementslid Willy Segers breidde een vervolg aan eerdere schriftelijke vragen. Wat daar zo actueel aan was, ontging mij wel een beetje, maar dat terzijde. Er was een maatregel om de bedoelde uitwisseling van leraren te faciliteren tussen de gemeenschappen (cf.

06 februari 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt je bij het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! via nuttige materialen - zowel digitaal als op papier.

06 februari 2019

PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum in Gent, plaatst een aantal vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

06 februari 2019

Geen daling meer van het aantal zittenblijvers in het secundair onderwijs en het lager onderwijs. Daarover ging de vraag om uitleg van onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester.

06 februari 2019

Onderwijscommissaris Caroline Gennez had een vraag om uitleg naar aanleiding van een nieuwjaarsbrief, geschreve

06 februari 2019

Een van de stokpaardjes van onderwijscommissaris Steve Vandenberghe: belangrijk inderdaad, maar de vragensteller was gelijk zelfs zo realistisch dat hij zelf in zijn intro al erkende dat er geen pasklaar antwoord was op het probleem. Waarover ging het?

04 februari 2019

Zoals we je al eerder via onze nieuwsbrief lieten weten, is de Academische Werkplaats Autisme op zoek naar praktijkorganisaties om samen onderzoek te doen naar verschillende vormen van sensibilisering, preventie, ondersteuning, begeleiding of behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme of hun familie.

31 januari 2019

Scholen gaan heel verschillend om met klimaatspijbelaars. In vele gevallen probeert men een alternatieve straf/taak toe te kennen die verband houdt met het ruime thema van duurzaamheid (dat daarenboven ook een van de wegwijzers is van ons vormingsconcept).

30 januari 2019

In mei en juni 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een informatieronde in elke regio voor het basis- en voor het secundair onderwijs. We informeren je daarin over de onderwijsactualiteit. 

De informatierondes vinden plaats in de periode van 24 mei tot 13 juni 2019. Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio:

Pagina's