Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

19 augustus 2019

Vanaf midden augustus zijn de leerlijnen bij Zin in leren! Zin in leven! (Zill) uitgebreid met ontwikkelstappen voor leerlingen met een ontwikkelingsniveau van 0 tot en met 2,5 jaar. Die ontwikkelstappen zijn openklikbaar boven de ontwikkelstappen van het goedgekeurde leerplan voor het gewoon basisonderwijs (2,5 tot 12 jaar).

05 juli 2019

Eind augustus plannen we een belangrijke release van LLinkid met weer verschillende nieuwe functionaliteiten. We willen die graag voorstellen in de vijf regio’s, waarbij we ook voldoende aandacht besteden aan alle items in LLinkid die een school nodig heeft om in het nieuwe schooljaar vlot van start te gaan.

05 juli 2019

De deliberatie en studiebekrachtiging in een duale opleiding is niet helemaal gelijklopend aan die van een niet-duale opleiding. In de Mededeling “Deliberatie en studiebekrachtiging op het einde van een duale opleiding” vind je hierover meer informatie.

05 juli 2019

De onderwijsinspectie heeft de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de algemene vorming van de eerste graad goedgekeurd. Een belangrijk signaal voor onze scholen en lerarenteams. Met die goedgekeurde leerplannen kan de modernisering secundair onderwijs echt van start gaan.

04 juli 2019

Op 20 augustus wordt een nieuwe procedure ingevoerd om het mandaat rooms-katholieke godsdienst aan te vragen. Je krijgt daarover informatie vanuit je vicariaat. Het mandaat geeft aan dat de leraar het vak r.-k. godsdienst mag geven. Vroeger was het de gewoonte dat leraren in de basisschool allemaal dat mandaat hadden. Vandaag heb je nog steeds een mandaat nodig voor de lestijden r.-k.

03 juli 2019

Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen roept op om in alle secundaire scholen op 16 september deel te nemen aan de Boekencheckdag. Zij stellen vast dat er steeds meer jongeren starten zonder schoolboeken, waardoor niet elk kind start met gelijke kansen.

03 juli 2019

Het 31ste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen. Het lijvige vakantienummer steekt meteen in een nieuw kleedje.

Een greep uit de inhoud:

01 juli 2019

Krijg je op school te maken met leerlingen die extreem risicogedrag stellen en komt het lerarenteam daardoor onder druk te staan? Dan kan CONNECT een antwoord bieden. CONNECT ondersteunt scholen uit het (buiten)gewoon lager en/of secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel.

27 juni 2019

Jonge kinderen zijn enthousiast, eerlijk en ontvankelijk. Ze hebben dromen, zijn creatief en delen hun verhalen ongefilterd. Zo verlenen ze vrije toegang tot hun wereld. Interactie met én tussen hen vormt dan ook een verrijking. Ideale pioniers dus om mee aan de slag te gaan.

27 juni 2019

Start je volgend schooljaar als schooldirecteur in het secundair onderwijs en ben je benieuwd naar, maar ook wat bezorgd om wat er allemaal op je af zal komen? Of heb je intussen een of twee jaar ervaring opgebouwd als directeur, maar voel je nog nood aan extra ondersteuning in je leiderschap en schoolbeleid? Dan kun je bij CVA terecht voor het Postgraduaat Schoolbeleid.

Pagina's