Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

30 september 2020

Op 1 september 2020 is voor de samenwerkingsplatformen ICT een nieuwe periode van zes schooljaren van start gegaan.

30 september 2020

Het corona-ouderschapsverlof eindigde op 30 september 2020. Over een mogelijke verlenging van deze maatregel is er nog steeds geen duidelijkheid. Als de federale regering hiertoe eerstdaags een beslissing neemt, kan de Vlaamse regering in navolging daarvan beslissen om ook in het Vlaams Onderwijs het corona-ouderschapsverlof te verlengen.

30 september 2020

We actualiseerden de mededelingen: 

28 september 2020

Sinds augustus kun je de definitieve versie van de uitbreiding 0-2,5 terugvinden op de Zill-leerplansite. We pasten ondertussen ook de download aan.

24 september 2020

In het secundair onderwijs zijn extra-murosactiviteiten al vanaf fase geel tijdelijk opgeschort. De opschorting geldt voorlopig voor het eerste trimester.

24 september 2020

Wil je voor de inschrijving van leerlingen werken met een aanmeldingsprocedure, dan moet je dit aanvragen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Ook als je een dossier wilt voorzetten dat eerder door die Commissie voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, moet je dit aan de Commissie laten weten.

23 september 2020

Voor leerlingen die op school verwacht worden voor onderwijs en niet aanwezig zijn, gebruik je de gekende afwezigheidscodes. Deze zijn terug te vinden in de omzendbrieven BaO/2002/11 en SO 70.

23 september 2020

ICT-platform 

Punten ICT kunnen onder bepaalde voorwaarden samengelegd worden binnen een samenwerkingsplatform of binnen de scholengemeenschap. De mededeling betreffende het samenleggen van de ICT-punten moet aan de overheid gemeld worden vóór 15 oktober. 

23 september 2020

De vacante betrekkingen in wervingsambten worden vastgesteld op 15 oktober 2020 en meegedeeld tegen 15 november 2020. Specifiek voor dit schooljaar en in alle onderwijsniveaus moet de vacantverklaring ook een aantal betrekkingen vermelden waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel bepaalde dienstonderbrekingen nemen.  

Pagina's