Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

10 december 2019

In dit bericht reageren we kort op de mailing die IDDINK enkele weken geleden verzond naar onze scholen over het aanbod van een extern boekenfonds.

05 december 2019

Tot en met 1 maart 2020 kunnen directeurs en ICT-coördinatoren inschrijven om deel te nemen aan IDP 2020, voor het vierde en zesde leerjaar.

11 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 is - door gewijzigde regelgeving voor arbeidsongevallen - de onderwijsinstelling (secundaire school, hogeschool, centrum voor deeltijds onderwijs en centrum voor volwassenenonderwijs) verplicht om een Dimona uit te voeren voor elke stagiair (leerling, student, cursist) die bij haar is ingeschreven.

10 december 2019

Kom op 31 januari 2020 in Gent kennis maken met de vier boekenleveranciers uit onze raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijsOp één en dezelfde dag kun je alle leveranciers ontmoeten voor een persoonlijk gesprek van 20 minuten per leverancier. 

04 december 2019

We actualiseerden de mededeling over het toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur.

28 november 2019

Els Ampe keek vooruit naar Rode Neuzen Dag (29 november 2019). Haar partij (Open Vld) wilde het tij keren door jongeren, in plaats van via zo’n eendagscampagne, permanent te ondersteunen en door hun methodes aan te leren die ervoor zorgden dat ze zichzelf mentaal sterker konden maken, zodat ze gelukkiger zouden zijn en natuurlijk ook betere schoolresultaten zouden behalen.

28 november 2019

De actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht vond haar aanleiding in het recente onderzoeksrapport over pesten van Pimento. Hij verwees daarbij ook naar de beleidsnota van minister Weyts.

27 november 2019

Deze maand organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s waren het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Bouwen aan een school voor iedereen

26 november 2019

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

Pagina's