Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

07 januari 2021

Samen met het hele schoolteam heb je als leraar een heel trimester hard gewerkt in niet altijd evidente omstandigheden. Zowel de start van het schooljaar als het verloop van het eerste trimester was anders.

06 januari 2021

Op 9, 11 en 25 februari organiseren we een online inforonde over de onderwijsactualiteit voor onze bestuurders en directeurs in het basis- en het secundair onderwijs. Deelnemers krijgen een link toegestuurd met een paswoord. Meer info en kosteloos inschrijven:

21 januari 2021

Door de strikte veiligheidsmaatregelen is de organisatie van activiteiten ernstig verstoord of zelfs onmogelijk geworden. Daarom kozen veel scholen om de traditionele Chrysostomosvieringen uit te stellen tot een meer geschikt moment in april of mei.

20 januari 2021

Het traditioneel directiecongres krijgt een ander format in 2021. Op donderdagnamiddag 25 en vrijdagvoormiddag 26 februari 2021 kun je genieten van een online event.

Wij nodigen al onze directieleden uit, maar ook de collega 's die op beleidsniveau meewerken met het directieteam ontmoeten wij graag!

20 januari 2021

In het kader van de versterking van schoolleiderschap biedt de overheid het schoolbestuur de mogelijkheid om aan een personeelslid, onder bepaalde voorwaarden, een meelooptraject voor directeur aan te bieden.

20 januari 2021

De bijkomende dagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling kunnen al opgenomen worden, maar het is voorlopig nog niet mogelijk om een zending te doen naar AgODi of AHOVOKS. De eerste tien werkdagen kunnen, zoals vroeger, wel doorgestuurd worden met code 119.

19 januari 2021

'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' biedt gratis een begeleidingstraject aan je school aan. Tijdens het gratis nascholingsproject bouw je een armoede- en kostenbewust beleid uit met je school (gewoon en buitengewoon) basis- of secundair onderwijs.

15 januari 2021

Het komende jaar is er een en ander op til op vlak van internaatswerking. Als prioriteit willen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen inzetten op een grotere zichtbaarheid van internaten en willen we de samenwerking met een aantal partners verbeteren op lokaal en regionaal vlak (scholen, CLB, jeugdzorg …).

14 januari 2021

De inschrijvingslink voor het burgerschapskompas staat open. Met deze link kan je je school en deelnemende groepen of klassen inschrijven. De inschrijvingen worden afgesloten op 31 januari.

13 januari 2021

Bij de heropstart na de kerstvakantie was er jammer genoeg onduidelijkheid over de al dan niet verplichte quarantaine en testing voor leerlingen, studenten of cursisten die bijvoorbeeld in Frankrijk of Nederland wonen, maar les volgen of op internaat zitten in België. Die onzekerheid werd veroorzaakt door het verschil in regelgeving tussen de verschillende beleidsdomeinen.

Pagina's