Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

19 april 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij dat de minister van Onderwijs naar aanleiding van de begrotingscontrole 4 extra budgettaire maatregelen heeft genomen ten voordele van het basisonderwijs.

19 april 2018

In nieuwsbrief 95 van 28 september 2017 (met update in nieuwsbrief 113 van 1 maart 2018) hebben we de planningsprocedure en –richtlijnen voor de eerste graad in het kader van de mod

19 april 2018

Het was niet de eerste keer dat niet-onderwijscommissaris Nadia Sminate tussenkwam over dit thema. Bij deze gelegenheid zwaaide ze terecht dan ook zichzelf én de minister lof toe, maar was ze toch teleurgesteld over het feit dat de nieuwe diplomavereiste niet zou gelden voor de huidige leraren. Wat waren de plannen van de minister?

19 april 2018

N-VA had altijd gepleit, aldus onderwijscommissaris Kathleen Krekels, voor één algemeen zorgdossier voor het CLB, voor welzijn en voor de school in het kader van een efficiënte informatiedoorstroming bij leerlingenbegeleiding (cf. beperking van de planlast). Met het leerlingenpaspoort kwam minister Crevits daaraan nu tegemoet.

18 april 2018

Alle directies, godsdienstleraren, PAG-leden worden van harte uitgenodigd op de Schoolpastorale studiedag, die plaats vindt op woensdag 2 mei 2018 van 9 tot 13 uur.

17 april 2018

Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.

Nascholingen voor leraren basisonderwijs

17 april 2018

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

17 april 2018

Op 20 september 2017 keurde de Vlaamse overheid het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs, Zin in leren! Zin in leven! (Zill), goed. Zin in leren!

17 april 2018

De overheid heeft de geïndexeerde bedragen van de maximumfactuur voor het schooljaar 2018-2019 aangepast in de omzendbrief over kostenbeheersing.

Pagina's