Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

09 september 2020

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

09 september 2020

Vanaf nu kun je inschrijven voor het digitale Festival van de Hoop, dat plaatsvindt op 18 september, via pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/festival-van-de-hoop of rechtsreeks via 

08 september 2020

De scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Deurne (KOD) heeft een vacature voor een directeur van de vrije basisschool Andromeda, Herentalsebaan 482 te 2100 Deurne met indiensttreding op 1 januari 2021.

08 september 2020

Goede verluchting is één van de voorzorgsmaatregelen om coronabesmettingen tegen te gaan. Door de CO2-concentratie in de lucht te meten, kan je controleren of een lokaal voldoende verlucht is.
Waarom is een CO2 meter nuttig? Hoe herken je een goede CO2-meter? Hoe gebruik je hem best? Wat doe je wanneer een (te) hoge waarde wordt opgetekend?

08 september 2020

Hou je van een omgeving die volop in beweging is en haar ambities kwaliteitsvol wil realiseren? Wil je graag je schouders zetten onder het bouwen aan een dynamiek van kwaliteitsdenken? Werk je graag samen met groepen van professionals die gepassioneerd en gedreven hun expertise naar onze leden brengen?

08 september 2020

Boeit onderwijs in brede zin je heel erg? Heb je ruime ervaring in onderwijszaken? Heb je zowel praktijkervaring als ‘bovenschoolse’ beleidservaring? Word je geboeid door onderwijskundig beleid én door pedagogische begeleiding? Vind je wetenschappelijk onderwijsonderzoek interessant?

Als het antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’ is, dan is deze vacature iets voor jou.

07 september 2020

De inspectie zal in het komende schooljaar op een andere manier werken, omwille van corona en om de druk op scholen zo klein mogelijk te houden. De nadruk ligt op korte doorlichtingen met een beperkt team. Er wordt maar één onderzoeksvraag beantwoord.

07 september 2020

Ook vzw’s zijn verplicht om het UBO-register in te vullen. De ultieme datum voor registratie was 31 december 2019 en die datum is ondertussen ruimschoots verstreken.

07 september 2020

Normaal gezien hadden de sociale verkiezingen moeten plaatsvinden tussen 11 en 24 mei. Door de coronacrisis besliste de Nationale Veiligheidsraad om de procedure te schorsen. Intussen is de regeling voor de herneming van de sociale verkiezingsprocedure vastgelegd. De verkiezingen vinden plaats van 16 tot en met 29 november 2020.

07 september 2020

Corona brengt voor iedereen heel wat uitdagingen met zich mee. Zo is de wereldwijde vraag naar mobiele toestellen (zowel Windows als Chromebooks) zodanig gestegen dat alle fabrikanten wereldwijd met (grote) vertragingen zitten op productie en uitleveringen.

Pagina's