Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

07 januari 2020

Eind oktober publiceerde de Europese Unie vier verordeningen met nieuwe drempelbedragen voor de overheidsopdrachten en concessies die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels. Met een ministerieel besluit van 20 december 2019 worden die bedragen nu overgenomen in de Belgische koninklijke besluiten op de overheidsopdrachten en concessies.

07 januari 2020

We adviseren onze besturen om de bedragen die in 2016 op de Reprobel-factuur werden ingehouden, nu effectief te betalen. Er is sinds 2016 heel wat veranderd.

07 januari 2020

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

07 januari 2020

Doorlichting krijgen is altijd een beetje spannend. We willen eigenlijk weten hoe we ervoor staan alvorens de doorlichting langs komt. Met de Monitoringstool krijg je een gratis instrument in handen en ben je de doorlichting een stapje voor.

06 januari 2020

Directeur-generaal Lieven Boeve neemt deel aan de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka), met onder meer duo-gesprekken van Vlaams Minister-president Jambon en de Viceminister-presidenten Weyts, Crevits en Somers. Vanaf 18.00 uur, in Bozar, Ravensteinstraat 23 in Brussel.

01 januari 2020

Op deze eerste januari wens ik jou een inspirerend 2020! En ik voeg er meteen een wens aan toe voor het hele nieuwe decennium: ook de volgende 10 jaar samen werk maken van geëngageerd, kwaliteitsvol onderwijs voor al onze leerlingen, cursisten en studenten.

23 december 2019

Hoe zat dat nu weer met dat uur Nederlands in het eerste jaar van het katholiek secundair onderwijs? En hoe zijn scholen omgegaan met de pedagogische vrijheid die de lessentabellen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hen bieden? Vele scholen volgden alvast het advies om, waar nodig, bijkomende uren Nederlands te programmeren.

19 december 2019

Doet jouw school of organisatie aan internationalisering? Stuur je leraren en vormingsmedewerkers op buitenlandse nascholing? Gaan jouw leerlingen of cursisten op buitenlandse stage? Delen jouw leerlingen een project met leerlingen of cursisten in het buitenland? Maak al die initiatieven duurzaam en veranker ze in je beleid.

19 december 2019

Het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO) wil een platform zijn voor al wie in Vlaanderen, vanuit welke discipline dan ook, actief bezig is met onderwijsonderzoek, maar ook voor wie vanuit het beleid of vanuit het onderwijsveld in onderwijsonderzoek geïnteresseerd is.

19 december 2019

Op 3 december droegen de leden van het comité besturen regio West-Vlaanderen een nieuwe afgevaardigde voor de raad van bestuur voor. Zij vertegenwoordigt samen met een andere collega de besturen van haar regio. De algemene vergadering bekrachtigde op haar vergadering van 19 december de voordracht van Griet Desm

Pagina's