Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

30 juni 2020

Katrien Schryvers wees op een recente, federale wijziging (ietwat complex procedureel via een wetsvoorstel (Commissie) c.q.

30 juni 2020

Nog enkele coronagerelateerde vragen om uitleg, maar nu in verband met het deeltijds kunstonderwijs, in grote mate een zaak van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

30 juni 2020

Loes Vandromme haalde op een genuanceerde manier een reeks conclusies uit het monitoringrapport rond opleidingsdeelname van volwassenen, dat minister Crevits op 10 juni voorgesteld had.

30 juni 2020

Na de bespreking van twee voorstellen van resolutie diezelfde ochtend (één voorstel was ook van vragensteller Hannelore Goeman), waarbij ook dit thema aan bod gekomen was (toen zonder de minister, nu mét), volgde dus nog een aparte vraag om uitleg over hetzelfde delicate en complexe thema.

30 juni 2020

Zeven (ja, een nieuw record) vragenstellers maakten hun opwachting met dezelfde vraag over, inderdaad, een belangrijk en interessante onderwerp. Voorzitter Karolien Grosemans had alvast een heel goede tip: het was niet verboden om de vraag samenvattend te stellen. Inhoudelijk én vormelijk vond ik haar tip ronduit prachtig.

30 juni 2020

Het leven in coronatijden is toch in technologisch opzicht niet altijd ideaal. Ik dacht al dat het aan mijn verouderde, digitale infrastructuur lag dat er de eerste ruim 20 minuten een zwart beeld verscheen, maar neen.

30 juni 2020

Het College van het Eucharistisch Hart is op zoek naar een nieuwe dynamische directeur ter opvolging van de huidige directeur (wegens pensionering).

30 juni 2020

Zoals elk jaar deden katholieke basisscholen mee aan de gevalideerde toetsen van hun netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de 52ste editie al. De volledige analyse van dit schooljaar, geteisterd door de coronacrisis, is pas in het najaar beschikbaar. Scholen krijgen nu al individuele rapporten over hun onderwijskwaliteit.

30 juni 2020

Ook dit schooljaar stelde Katholiek Onderwijs Vlaanderen gevalideerde toetsen – de IDP - ter beschikking voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Ook al verviel de decretale verplichting om minstens drie leergebieden te toetsen, toch moedigden we scholen aan om deel te nemen aan IDP 2020. Zo kunnen ze de resultaten inzetten voor de interne kwaliteitsontwikkeling van hun school.

29 juni 2020

De 1ste graad van het Katholiek Secundair Onderwijs in Tessenderlo is een 1ste graadschool die ontstaan is uit de samenwerking van THHI (Technisch Heilig-Hartinstituut) en Pius X te Tessenderlo.

Pagina's