Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

06 januari 2021

Ben je pedagogisch begeleider, nascholer, leraar of neem je een coördinerende functie op in je school? Heb je een brede interesse in goed onderwijs? Wil je meewerken aan kwaliteitsvol onderwijs dat het maximum haalt uit alle leerlingen?

06 januari 2021

Ben je pedagogisch begeleider, nascholer, leraar of neem je een coördinerende functie op in je school? Heb je een brede interesse in goed onderwijs? Wil je meewerken aan kwaliteitsvol onderwijs dat het maximum haalt uit alle leerlingen?

06 januari 2021

Ben je pedagogisch begeleider, nascholer, leraar of neem je een coördinerende functie op in je school? Heb je een brede interesse in goed onderwijs? Wil je meewerken aan kwaliteitsvol onderwijs dat het maximum haalt uit alle leerlingen?

06 januari 2021

Ben je pedagogisch begeleider, nascholer, leraar of neem je een coördinerende functie op in je school? Heb je een brede interesse in goed onderwijs? Wil je meewerken aan kwaliteitsvol onderwijs dat het maximum haalt uit alle leerlingen? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak voor fase 0 en fase 1?

06 januari 2021

Wij vernamen met zekerheid - tijdens de formele onderhandelingen met de sociale partners - dat vanaf 1 januari 2021 ook voor de gesubsidieerde personeelsleden van het onderwijs het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling wordt verhoogd van 10 naar 15 werkdagen. Die verhoging is van toepassing voor de geboortes die plaatsvinden op of na 1 januari 2021.

05 januari 2021

Het internationale RAINBOW-project, waar Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan meewerkt, is erop gericht om sociale integratie en positieve EU-waarden te bevorderen. Het project vertrekt vanuit het toenemende nationalisme en vreemdelingenhaat in Europa. Tijdens dit project ontwikkelen we methoden die ons leren omgaan met polarisatie en die ons helpen om empathie en begrip te bevorderen.

05 januari 2021

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft, samen met de andere onderwijsverstrekkers, een samenwerkingsakkoord ondertekend met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. 

04 januari 2021

Het Spectrumcollege campus Beringen middenschool, Bogaarsveldstraat 13 te 3580 Beringen, is op zoek naar een betrokken en enthousiaste directeur met indiensttreding op 1 mei 2021. Als directeur maak je deel uit van het beleidsteam op campusniveau en op het niveau van de scholengemeenschap.

04 januari 2021

Het Schoolbestuur van het Katholiek Basisonderwijs van Tongeren deelt mee dat het ambt van directeur voor de basisschool Jeugdland, Molenstraat 23 te 3700 Tongeren, vacant wordt vanaf 1 mei 2021. De school telt meer dan 240 leerlingen en ongeveer 30 personeelsleden.

23 december 2020

We ontvingen volgend initiatief van externen:

Pagina's