Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

29 januari 2019

Voel je je aangesproken om als financieel expert de leden van onze organisatie te ondersteunen met kwaliteitsvol financieel advies? Heb je inzicht in vaak complexe processen en beschik je over sterke analytische vaardigheden? Dan zal je een onbetwistbare meerwaarde zijn!

29 januari 2019

Heb je kennis over en ervaring met het buitengewoon secundair onderwijs (buso)? Wil je graag buso-scholen ondersteunen en wil je graag beleidsmatig een verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van het buitengewoon secundair onderwijs? Dan is deze vacature iets voor jou.

29 januari 2019

Omdat heel wat mensen op de wachtlijst stonden en we heel wat vragen kregen, organiseren we een extra reeks van de vorming ‘Fiscaliteit voor besturen, directies en administraties’ op 7 mei 2019 in Brussel.

24 januari 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelde op 22 januari 2019 zijn memorandum voor de volgende Vlaamse Regering voor, na goedkeuring door zijn leden in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

24 januari 2019

Het januari-februarinummer van In dialoog is verschenen. De congresgangers kregen het nummer al mee in hun congrestas.

24 januari 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op het concretiseren van de katholieke dialoogschool. Eén van de mogelijkheden daartoe is het uitwerken van inspirerend burgerschap vanuit het leerplan Zin in leren! Zin in leven!.

24 januari 2019

De vraag naar leraren is groot. We hebben er elk jaar steeds meer nodig, maar startende leraren hebben het niet makkelijk. In onze complexe samenleving wordt er steeds meer van hen verwacht. Daarom lanceren enkele onderwijspartners een manifest om deze uitdaging onder de aandacht van beleidsmakers te brengen.

24 januari 2019

Dinsdag vond ons tweede ledencongres Genereus ambitieus plaats in Antwerpen. 1 500 bestuurders en directeurs inspireerden elkaar een hele dag lang rond kwaliteitsvol onderwijs voor élke leerling met getuigenissen van leraren, experts, directeurs, bestuurders, leerlingen en begeleiders. De dag was meer dan geslaagd, getuige ook de vele positieve reacties die we mochten ontvangen.

24 januari 2019

Op ons tweede ledencongres, Genereus ambitieus, keurden de congresgangers het memorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen goed, dat uitspreekt wat we van de volgende Vlaamse Regering

Pagina's