Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

30 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen bedankt alle directeurs voor de inzet waarmee ze samen met hun team bouwen aan een katholieke dialoogschool. Zo bieden ze hun leerlingen, internen, cursisten en studenten kwaliteitsvol onderwijs, een degelijke vorming en opvoeding.

29 januari 2016

Diversiteit in de ruime zin van het woord is wellicht een van de grootste uitdagingen voor het Vlaamse onderwijs nu en in de toekomst. Het thema komt aan bod in meerdere belangrijke onderwijsbeleidsdossiers waaraan dezer dagen gewerkt wordt.

27 januari 2016

In de nieuwsbrieven van Schooldirect en Klasse is jouw mening gevraagd over het eerste ROK-ontwerp. Met dat Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (ROK) wil minister Crevits de externe doorlichting beter afstemmen op de interne kwaliteitszorg in scholen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.

27 januari 2016

Islamitische Staat en de vluchtelingenstroom beheersen de media. Dat zorgt mee voor verscherpte relaties in onze maatschappij en op school. Veel wordt in vraag gesteld: identiteit, cultuur, religie, veiligheid, draagkracht … Standpunten verharden en worden radicaler. We stellen dit vast bij de leerlingen en hun ouders maar ook bij wie de school als werkterrein heeft.

27 januari 2016

Sinds kort kunnen de personeelsleden zelf berekenen wanneer ze ten vroegste met pensioen kunnen gaan (zgn. P-datum). Daarvoor kunnen ze terecht op de website www.mypension.be, waar ze dan moeten inloggen met hun elektronische identiteitskaart of token.

25 januari 2016

De personeelsleden die pas na 1 februari 2016 in het stelsel van gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (of uitzonderlijk 50+) zullen treden, zullen geen aanmoedigingspremie van de Vlaamse Regering meer ontvangen. Dit is de premie die de Vlaamse Regering toekent bovenop de loopbaanonderbrekingsuitkering die wordt toegekend door de RVA.

22 januari 2016

Het antwoord van minister Crevits en het hele gesprek waren enorm verhelderend. En gelukkig is dit soort informatie in onze democratie publiek beschikbaar, want ze voegt heel wat cruciaals toe aan wat in de kranten (te) bondig en (te) eenvoudig moet worden gehouden.

22 januari 2016

Een belangrijk, maar heikel thema. Minister Crevits gelooft erg in het project ‘de Conflixers’ van de Vlaamse Scholierenkoepel (cf.

22 januari 2016

Wegens het belang van dit dossier deze legislatuur lag de vraag voor de hand, maar wellicht het antwoord van de minister evenzeer. Deze onderhandelingen worden nu in een gremium en circuit van overheid en sociale partners gevoerd, niet in het Vlaams Parlement. Dat komt later.

22 januari 2016

Het belangrijkste in het antwoord van minister Crevits was hier de bevestiging van de timing die zij gaf tijdens de bespreking van de conceptnota deeltijds kunstonderwijs in de commissievergadering van 29 oktober 2015. Het blijft de bedoeling het niveaudecreet en de uitvoeringsbesluiten op 1 september 2018 in werking te laten treden.

Pagina's