Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

12 december 2015

Op deze feestelijke inhuldiging van de nieuwbouw in aanwezigheid van vice-eersteminister Kris Peeters en de heer kanunnik Louis De Belder zal ook prof. dr. Lieven Boeve een kort woordje zeggen.
Deze inhuldiging vindt plaats in het Sint-Claracollege, Kloosterbaan 5, 2370 Arendonk vanaf 9.30u.

09 december 2015

Directeur-generaal Lieven Boeve, secretaris-generaal Chris Smits en pedagogisch directeur Machteld Verhelst staan ‘op de canapé’ leraren en onderwijssympathisanten te woord in een gemoedelijke en informele sfeer.
Deze gespreksronde vindt plaats in Canapé, Kortrijkse steenweg 64 te Sint-Martens-Latem vanaf 14u.

 

07 december 2015

Onderwerp van gesprek is de zorg voor het realiseren van een kwaliteitsvol onderwijsleerproces en de plaats van het buitengewoon onderwijs in het kader van de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.
Dit bezoek vindt plaats in de Lostraat 175 te 1760 Roosdaal vanaf 19.30u.

08 december 2015

Deze namiddag bezoekt prof. dr. Lieven Boeve, samen met Kurt Berteloot, het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk te Sint-Amandsberg. Bijzondere aandacht gaat naar de situatie van de HBO-opleidingen.
Dit bezoek vindt plaats in de CVO VSPW, Edgard Tinelstraat 92 te 9040 Sint-Amandsberg.

02 december 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt nauw samen met Thomas, een project van de KU Leuven, dat een actieve en interactieve samenwerking wil creëren tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan zijn.

02 december 2015

De e-mailadressen van onze medewerkers zijn als volgt samengesteld: voornaam.naam [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Ze eindigen dus niet op .be zoals veel e-mailadressen.

01 december 2015

De meeste scholen en centra kunnen deze week de procedure van LOC-verkiezingen afsluiten. Het resultaat daarvan wordt aan het personeel bekendgemaakt door het aan te plakken op dezelfde plaats(en) waar eerder de datum voor de verkiezingen was meegedeeld, in vele gevallen in het leraarslokaal.

26 november 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen deed een oproep aan scholen van het buitengewoon basis- en secundair onderwijs om een kerststal te maken voor elke verdieping van ons gebouw in de Guimardstraat. Een 12-tal scholen beantwoordden de oproep. Vandaag kwamen zij langs om hun creaties te installeren en voor te stellen. Fantastische realisaties! Proficiat aan de jongeren en hun leraars.

26 november 2015

De bevoegde instanties beslisten op 26 november 2015 dat het dreigingsniveau in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalt van niveau 4 naar 3. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen geldt nu hetzelfde dreigingsniveau. Voor alle scholen blijft de boodschap om extra waakzaam te zijn.

Pagina's