Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

05 april 2019

De Scholengemeenschap KEi zoekt, voor de basisschool Sint-Martinus, Leon Labystraat 41 - 9120 Beveren, een kandidaat (m/v) voor de invulling van een voltijds bevorderingsambt van directeur met ingang van 1 september 2019.

04 april 2019

Vandaag publiceerde Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen haar jaarlijks peilingsonderzoek. Aan het einde van vorig schooljaar werden de leerlingenprestaties op de vakken wiskunde in het secundair onderwijs en Nederlands in het basisonderwijs getest.

04 april 2019

Het Schoolbestuur van het Sint-Jan Berchmansinstituut Eerste Graad te Puurs – Sint-Amands zoekt een kandidaat voor de functie van directeur (m/v) voor Campus Kerkplein. De indiensttreding is voorzien op 01/09/2019.

04 april 2019

Vorige week verscheen het boek Het evangelie volgens Lieven Boeve. Mijn ambitie voor onderwijs. In dat boek houdt onze directeur-generaal een pleidooi voor een genuanceerd debat over onderwijs.

04 april 2019

Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024.

03 april 2019

Door de commotie de voorgaande dagen was het te verwachten dat dit thema ook opnieuw de revue zou passeren in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

03 april 2019

Het CKSA, het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen zoekt voor het bubao Sint-Jozefinstituut type basisaanbod, Canadalaan 252, 2030 Antwerpen een voltijds directeur met ingang van 1 september 2019.

03 april 2019

AGION besliste om omgevingswerken uit te sluiten van het toepassingsgebied van de verkorte procedure. Daarom vragen we je aandacht voor de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’. Met deze projectoproep wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. 

03 april 2019

Vzw OZCS Zuid-Antwerpen zoekt een directeur voor de vrije basisschool Sleutelhof, Kerkstraat 9 - 2840 Rumst voor indiensttreding vanaf 1 september 2019.

03 april 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

Pagina's