Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

07 juli 2020

Nog een infrastructurele vraag om uitleg met al een hele voorgeschiedenis, die ook wat aansloot bij de eerdere vraag van Jo Brouns deze vergadering, waarbij minister Weyts verwezen had naar zijn masterplan Scholenbouw 2.0. Vragensteller van dienst was Arnout Coel.

07 juli 2020

Deze vraag om uitleg van Jo Brouns zat in het vaarwater van de eerdere vraag van Chris Janssens, maar ging dan wel over een concreet inhoudelijk project, wat de preventie van gewelddadige radicalisering betrof, en niet over een vermeende procedurele wantoestand.

07 juli 2020

In tegenstelling tot de vraag over huursubsidies was er over dit duidelijk andere thema geen consensus tussen minister en vragensteller. Die laatste was Chris Janssens, die sporadisch een vraag om uitleg stelt in de Onderwijscommissie en het dan meestal wel heeft over een voor zijn fractie typisch onderwerp.

07 juli 2020

Vragensteller Jo Brouns verwees naar de vorige legislatuur en de huidige beleidsnota om, ook in het kader van de capaciteitsproblematiek in scholen, opnieuw aandacht te vragen voor het systeem van huursubsidies.

07 juli 2020

Externe sprekers waren nu: Lieven Viaene (inspecteur-generaal Vlaamse Onderwijsinspectie), Els Vermeire (coördinerend inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie), Bart Maes (coördinerend inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie), Bieke De Fraine (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie) en Katja Petry (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie).

07 juli 2020

Met ingang van 1 september 2020 komt het ambt van directeur basisonderwijs vrij in VBS 'Sint-Pieter’, Kortrijksestraat 47G, 8020 Oostkamp. Sint-Pieter behoort tot scholengemeenschap Gruuthuse, die een onderdeel is van de vzw Karel De Goede te Brugge  en telt momenteel 461 leerlingen.

06 juli 2020

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van West-Vlaamse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak?

03 juli 2020

De vzw Katholieke Scholen Regio Gent-Centrum (vanaf 1 december 2020 vzw SKOG) is voor De Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12 te 9000 Gent op zoek naar een kandidaat voor de invulling van het ambt van directeur basisonderwijs (m/v).

03 juli 2020

De Raad van Bestuur van de vzw Schoolcomité Sint-Vincentius meldt de vacature van pedagogisch directeur voor de Vrije Basisschool De Leertrommel (met vestigingsplaats ‘t Neerveldje), Schoolstraat 65a, 1745 Opwijk, met als startdatum 1 september.

02 juli 2020

Het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) is het schoolbestuur van een aantal Don Boscoscholen in Vlaanderen en in Brussel (zowel basis- als secundaire scholen).

Pagina's