Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

11 juli 2019

Op 11 juli neemt Lieven Boeve deel aan de plechtigheid op het Brusselse stadshuis naar aanleiding van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.

05 juli 2019

vzw Katholieke scholen regio  Noord-Waasland zoekt, voor indiensttreding op 1 oktober 2019, een directeur voor de Vrije Basisschool De Klimop met 2 vestigingsplaatsen: Kerkstraat 91 en St.-Niklaasstraat 136, beiden in 9170 Sint-Gillis-Waas.  De vestiging in Kerkstraat werkt voor beloftevoll

03 juli 2019

Het CKSA, het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen zoekt, voor indiensttreding op 1 september, een voltijdse directeur voor het BuLO Sint-Jozefinstituut, Type Basisaanbod, Canadalaan 252, 2030 Antwerpen.

22 juli 2019

Directeur-generaal Lieven Boeve neemt deel aan het onderwijsdebat, georganiseerd door Eric Goeman & Trefpunt vzw bij gelegenheid van de Gentse Feesten. Dat vindt plaats op 22 juli, tussen 14.00 uur en 17.30 uur, in de Miry Concertzaal van het Koninklijk Conservatorium in Gent (Biezekapelstraat 9 – Gent). Geïnteresseerden kunnen het debat gratis bijwonen!

03 juli 2019

Elke vzw en elke stichting is wettelijk verplicht om tegen 30 september 2019 het UBO-register in te vullen. Je moet die registratie dus ook doen voor vzw’s die onderwijs inrichten en voor andere rechtspersonen die onderwijs ondersteunen.

Zet nu de eerste stappen in de registratie, zodat ze uiterlijk in september afgewerkt kan worden.

03 juli 2019

We bundelen de wijzigingen in de personeelsreglementering traditiegetrouw in een mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2019'. Je vindt er meer informatie over onder andere de regeling van de OOM27-codes.

03 juli 2019

In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs & Vorming. Het project kwam er na onderzoek dat Geert Devos en collega’s uitvoerden naar stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs (SONO).

03 juli 2019

Op dinsdag 8 oktober 2019 van 14 tot 18 uur organiseert Qrios volwassenenonderwijs met collega’s uit Cyprus, Nederland, Noord-Macedonië, Portugal en Zweden een internationaal disseminatiemoment naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van het KA2-project Recognition, Training and Validation of soft skills for employability of vulnerable groups.

03 juli 2019

We ontvingen volgende oproep van externen:

03 juli 2019

Leeftocht is in het schooljaar 2019-2020 kwistig met inspiratie om de hoop uit te zaaien in het onderwijs, met handen vol.

Pagina's