Voor iedereen

 • In het gewoon secundair onderwijs en buso OV4 kunnen vakoverschrijdende opdrachten aan leraars worden toevertrouwd onder de benaming “seminaries”. 

 • Het salaris van de gesubsidieerde personeelsleden wordt betoelaagd door de overheid. De contractuele personeelsleden worden door het bestuur bezoldigd op...

 • De volgorde waarin het schoolbestuur bij het begin van het schooljaar de betrekkingen moet verdelen onder de vastbenoemde personeelsleden van de school, is...

 • 12 december 2016

  We ontvingen informatie over een aantal initiatieven en vacatures.

 • 12 december 2016

  Wil je school volgend jaar internationaal leren rond leiderschap en leren?

  Dan kun je voor het schooljaar 2017-2018 als consortiumpartner instappen in het Erasmus+ KA1 consortium ‘Leiders in Leren’. Het consortium zal gecoördineerd worden door de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs (PBDKO). 

 • 08 december 2016

  Op 17 en 18 januari 2017 organiseert de Tilburg School of Catholic Theology in samenwerking met Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing en met medewerking van Verus-Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, VDLG-Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst en Katholiek Onderwijs Vlaanderen een tweedaags congres 'Orthodoxie versus Fundamentalisme; wat is je heilig in h

 • 08 december 2016

  Via de pers vernamen we dat de plannen om PWA om te vormen tot wijkwerken uitgesteld worden tot januari 2018. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is opgelucht dat de termijn verschoven werd. De conceptnota sprak immers van een omvorming van de PWA’s op 1 januari 2017 en een ingang van het nieuwe systeem vanaf 1 juli 2017.

 • 07 december 2016

  Woensdag 7 december 2016 werden de creaties van de leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs van de Sint-Lukasacademie in Schaarbeek geplaatst op verschillende verdiepingen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 • 07 december 2016

  Binnenkort ontvangen de gesubsidieerde personeelsleden hun eindejaarstoelage. In onze mededeling zetten we uiteen hoe die toelage wordt berekend, en waarom sommige personeelsleden tegelijk ook de laatste schijf van hun vakantiegeld ontvangen.

 • 06 december 2016

  'Advent: akkoord?' is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt.

Pagina's