Regio Antwerpen

 • 27 november 2018

  Directeur-generaal Lieven Boeve verwelkomt de nieuwe directies van het basisonderwijs van de regio’s Antwerpen en West-Vlaanderen. Nadien volgt de kennismaking met alle diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 • 28 september 2018

  Samen met Willy Claes, Martine Van Dun en  Hans Verpoest bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve De Markgraven, school voor buitengewoon onderwijs voor blinden en slechtzienden.

 • 31 augustus 2018

  Op de academische zitting ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw De Dames, houdt ook directeur-generaal Lieven Boeve een korte toespraak over de katholieke dialoogschool.

  De feestelijkheden vinden plaats in de foyer van Zaal Elckerlyc, Frankrijklei 87 te Antwerpen.

 • 26 juni 2018

  Deze avond krijgen directies en bestuurders toelichting bij het decreet leerlingenbegeleiding, de bijsturingen M-decreet, cao XI, Zin in leren! Zin in leven! Directeur-generaal Lieven Boeve geeft het nieuws vanuit de netwerkorganisatie.

  Deze inforonde vindt plaats in de Noorderlaan 108 te Antwerpen.

 • 06 maart 2018
  In een panelgesprek worden Lieven Boeve, Bea Cantillon en Pedro De Bruyckere uitgenodigd enkele inspirerende voorzetten m.b.t. deze vier kernwaarden uit het opvoedingsproject van OZCS te geven:
  • Een school waar talenten kansen krijgen.
  • Een school waar hartelijkheid troef is.
  • Een school die de eigen grenzen doorbreekt.
 • 07 februari 2018
  Na een welkomstwoord door de directeur en een dankwoord van de voorzitter van de raad van bestuur komt directeur-generaal Lieven Boeve aan het woord over de grote uitdagingen waar de schoolbesturen voor staan bij hun scholenbouwprojecten.
  Plaats van de feestelijkheden: Victor Frislei 18, 2900 Schoten.
 • 02 februari 2018
  Sedert 1 september 2017 is de volledige 1ste graad van de scholengemeenschap KOGEKA ondergebracht in deze nieuwbouw. Op deze officiële opening richt ook directeur-generaal het woord aan de aanwezigen.
  De feestelijkheden beginnen in de sporthal De Doelen, Schuttershof 2A, 2440 Geel.
 • 24 januari 2018

  Het Centraal Katholiek Schoolbestuur van Antwerpen viert zijn 75-jarig bestaan en bij die gelegenheid zal ook directeur-generaal Lieven Boeve op de academische zitting een toespraak houden over de katholieke dialoogschool.

  De feestelijkheden vinden plaats in de Koningin Elisabethzaal te 2018 Antwerpen.

 • 28 november 2017

  Vandaag verwelkomt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de nieuwe directies basisonderwijs van de regio’s Antwerpen en West-Vlaanderen. Directeur-generaal Lieven Boeve houdt een korte toespraak.

 • 21 november 2017

  Deze namiddag vangt de inforonde over modernisering secundair onderwijs, ondersteuningsnetwerken: stand van zaken + politieke actualiteit en actuele thema’s voor buitengewoon onderwijs aan met een presentatie van directeur-generaal Lieven Boeve.
  Deze inforonde vindt plaats in DSKO, Noorderlaan 108 te 2030 Antwerpen.

   

Pagina's