Nederlands, Taal en Communicatie: Inspiratie en modellen