Voor het leergebied Nederlands zijn er naast de eindtermen van het gewoon onderwijs ook ontwikkelingsdoelen goedgekeurd voor type 1,2,7 en 8.

Schoolteams kunnen ontwikkelingsdoelen selecteren uit:

  • De ontwikkelingsdoelen die voor een bepaald onderwijstype zijn vastgelegd
  • De eindtermen of ontwikkelingsdoelen van het gewoon basisonderwijs
  • De ontwikkelingsdoelen die voor andere onderwijstypes zijn vastgelegd

Curriculum Nederlands – communicatie en taal

Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs

Type 1 Nederlands - uitgangspunten en ontwikkelingsdoelen

Type 2 Communicatie en taal - uitgangspunten en ontwikkelingsdoelen

Type 8 Nederlands- uitgangspunten (uitgangspunten eindtermen) en ontwikkelingsdoelen (eindtermen)
Type 8 bijkomende OD - uitgangspunten en ontwikkelingsdoelen

Type 7 bijkomende OD en uitgangspunten communicatie en taal

Type 3 mogelijke curricula - ontwikkelingsdoelen: servicedocument

Nascholing

Materiaal vind je onder de kijkwijzers en bij inspiratie en modellen.
Je vindt op de pagina's van GOK, informatie rond functionele taalvaardigheid, één van de GOK-thema's.