Leeftocht jaargang 32 (2016-2017)

Er zit muziek in

Leeftocht is een maandelijkse publicatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Er zit muziek in!

Een katholieke dialoogschool is een oefenplaats om via vele wegen op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens zijn, in een dialoog met allen en met de christelijke inspiratie.
Doorheen het schooljaar 2016-2017 verkent Leeftocht dat oefenterrein, geïnspireerd vanuit de wereld van de muziek.

 

Leeftocht stelt zich voor

Deze folder is een handig instrument om snel vertrouwd te geraken met Leeftocht en de huidige jaargang. Hij geeft ook kansen om er anderen voor warm te maken.

Een Leeftochtjaargang bevat

 • een jaarthema dat elke school kan inspireren,
 • een begeleidende jaaraffiche en diamontage bij de jaargang,
 • een startnummer dat het jaarthema toelicht,
 • 10 nummers per schooljaar, een voor elke schoolmaand, waarin het jaarthema wordt uitgediept in eventuele deelthema's,
 • een speciaal aanbod voor advent en vasten.

Elk Leeftochtnummer bevat

 • een kunstwerk van Koen Lemmens op de cover,
 • een beschouwing rond het deelthema van de maand, uitgewerkt in diverse bijdragen die de (onderwijs)mens aanspreken op de spirit van zijn bewogen bezig zijn, in zijn persoonlijk leven en in zijn professionele engagementen,
 • een inspirerend denkspoor uit de Bijbel en de katholieke geloofstraditie,
 • een afscheurbare bladwijzer met een bezinning of een gebed,
 • een cursiefje van Iesja en een cartoon van Ides,
 • een extra aanbod via hyperlinks in het digitale nummer naar nog meer inspiratie.

Redactie

De redactie bestaat uit: Daniël De Coen, Leen Dillen, Carine D'hondt, Lesley Heylens, Andreas Janssens, Hubert Schepers, Sabrina Stragier, Mia Verbanck, Bart Willemen, Isabel Bourgeois (cursiefjes), Ides Callebaut (cartoons), Anna De Backer (logistiek), Danielle Droog (vormgeving en logistiek) en Koen Lemmens (kunstwerken).