Kinderen en jongeren met ernstige leerstoornissen

Kinderen met een leerstoornis voldoen aan alle onderstaande criteria:

  • er is een ernstige achterstand;
  • de achterstand die door metingen op twee momenten in kaart gebracht wordt, blijft bestaan;
  • er is geen afdoende alternatieve verklaring voor de ernstige achterstand en de didactische resistentie.

Omschrijving van de doelgroep

Kinderen met een leerstoornis voldoen aan alle onderstaande criteria:

a) er is een ernstige achterstand, die blijkt uit een score beneden percentiel 10 voor het vaardigheidsniveau van technisch lezen, spellen of rekenen ten aanzien van een relevante vergelijkingsgroep, en de leerling presteert significant lager dan wat gevraagd wordt, rekening houdend met zijn leeftijd en de omstandigheden;

Onder “omstandigheden” wordt een situatie verstaan waarin de persoon zijn schoolse vaardigheden functioneel moet toepassen.

b) de achterstand die door metingen op twee momenten in kaart gebracht wordt, blijft bestaan, ook als er voorzien is in een periode van adequate remediërende instructie en oefening van minstens drie tot zes maanden;

c) er is geen afdoende alternatieve verklaring voor de ernstige achterstand en de didactische resistentie.

Onderwijsaanbod

Kinderen met ernstige leerstoornissen kunnen terecht in een school met een aanbod voor type basisaanbod. 

Begeleidingsaanbod

  • De begeleiding van scholen met  type basisaanbod wordt opgenomen door de diocesane pedagogische begeleidingsdiensten.

  • Dominik De Keyzer is nascholer voor type basisaanbod. Als begeleider competentieontwikkeling volgt hij ook de implementatie op i.s.m. de regionale pedagogische begeleidingsdienst.

Achtergrondinformatie

Links

  • Sprankel: Sprankel een vereniging voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen
  • Let op : Eerste hulp bij leerstoornissen en:of problemen bij het leren.
  • Balans digitaal: Balans is de Nederlandse vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings-stoornissen bij leren en/of gedrag.