Katholieke dialoogschool

Voor wie wil weten wat katholieke dialoogschool inhoudt, brengen we hier de nodige basisteksten samen. 

Katholieke dialoogschool in de pers

28 november 2017

'Liefde in tijden van katholieke dialoogschool' vormt het derde boek in de reeks over de katholieke dialoogschool en geeft duiding bij drie termen.

21 september 2017

Vanmiddag stelde Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, namens de bisschoppenconferentie de visietekst Het vak r.-k. godsdienst op het kruispunt van samenleving, onderwijs & kerkgemeenschap voor. Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwelkomt de verklaring om drie redenen.

22 februari 2017

'Katholieke dialoogschool - Wissel op de toekomst' onderzoekt het DNA van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Wat en hoe geloven leerlingen, personeel, directieleden en beleidsmensen? Hoe zien zij de relatie tussen christendom en maatschappij? Hoe vullen zij het begrip ‘katholieke school’ in?

14 juni 2016

Nam je deel aan ons congres, dan ontving je een exemplaar van het boek Katholieke dialoogschool. Eigentijds tegendraads. We beseffen dat veel mensen zich niet meer konden inschrijven of misschien was je onverwacht verhinderd. Daarom deze actie.

14 juni 2016

Op het congres van 2 juni werd heel wat stof tot reflectie en actie meegegeven omtrent het project van de katholieke dialoogschool. We hebben het voor jou allemaal op een rijtje gezet:

05 juni 2016

Op 2 juni 2016 hield Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn congres 'Eigentijds tegendraads' in Leuven. Carl Snoecx had het in zijn toespraak over 'De utopie van de katholieke dialoogschool nu realiseren'.

05 juni 2016

Op 2 juni 2016 hield Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn congres 'Eigentijds tegendraads' in Leuven. In zijn toespraak stond directeur-generaal Lieven Boeve stil bij drie tegendraadsheden. Hij koppelde elk van hen aan één van onze werven. Ze illustreren treffend de actualiteit en relevantie van wat het katholiek onderwijs in Vlaanderen doet. Samengevat in één slagzin luiden ze:

02 juni 2016

Op 2 juni 2016 hield Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn congres 'Eigentijds tegendraads' in Leuven. In zijn toespraak formuleerde Mgr. Bonny een antwoord op de vraag wat 'katholiek' betekent wanneer het over de 'katholieke dialoogschool' gaat?

16 mei 2016

De katholieke dialoogschool was de voorbije week volop in de media. De nieuwsbrief van Thomas geeft een reconstructie en duiding bij de feiten.

08 mei 2016

Directeur-generaal, Lieven Boeve, ging zowel in Terzake (4 mei 2016) als in de Zevende dag (8 mei 2016) over de katholieke dialoogschool in debat.

Pagina's

  • Een katholieke dialoogschool wil vanuit haar traditie leerlingen vormen zodat zij de toekomst vorm kunnen geven. Op die manier draagt een katholieke dialoogschool bij aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving. Op deze pagina geven we meer duiding en voorbeelden uit de praktijk, om te tonen wat vorming op een katholieke dialoogschool kan inhouden.