persbericht

Katholiek onderwijsveld slaat handen in elkaar voor opleiding schooldirecteurs basisonderwijs

di 30 januari 2024
Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt het initiatief om samen met de katholieke hogescholen en KU Leuven de handen in elkaar te slaan om één opleiding voor startende schoolleiders in het (gewoon en buitengewoon) basisonderwijs aan te bieden. Deze gecertificeerde postgraduaatsopleiding komt er op vraag van het katholiek basisonderwijs en start vanaf schooljaar 2025-2026.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt het initiatief om samen met de katholieke hogescholen en KU Leuven de handen in elkaar te slaan om één opleiding voor startende schoolleiders in het (gewoon en buitengewoon) basisonderwijs aan te bieden. Deze gecertificeerde postgraduaatsopleiding komt er op vraag van het katholiek basisonderwijs en start vanaf schooljaar 2025-2026.

“Een schooldirecteur is de kapitein van het schip: een belangrijke en mooie job, maar met veel uitdagingen. Een goede opleiding en vorming is daarom noodzakelijk. Door het bestaande professionaliseringstraject van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om te vormen tot een volwaardige gecertificeerde opleiding, samen met onze hogescholen en universiteit, zetten we daarvoor een noodzakelijke stap”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

“De samenwerking tussen de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de grote expertise die zich ons netwerk in het hoger onderwijs bevindt staat garant voor een kwaliteitsvolle en duurzame professionalisering van schoolleiders. Ons basisonderwijs kan daar alleen maar beter van worden”, zegt Peter Op ’t Eynde, directeur van de dienst School-en kwaliteitsontwikkeling bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

“Wij zijn zeer tevreden dat wij als katholieke hogescholen hierin kunnen samenwerken met Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zo brengen we alle bestaande expertise samen en creëren een nieuw, innovatief en zeer ondersteunende opleiding voor huidige en toekomstige schoolleiders in het basisonderwijs”, zegt Veerle Hendrickx, algemeen directeur van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.

“Deze opleiding is inhoudelijk heel inspirerend. Tegelijk biedt zij ook een kans om de interactie tussen de scholen, het hoger onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen te vergroten. In deze opleiding leren alle actoren van elkaar”, zegt Tomas Legrand, algemeen directeur van de Arteveldehogeschool in Gent.

“De lerarenopleidingen beschikken over evidence-informed inhoudelijke expertise, onder andere vanuit toegepast onderzoek en onderwijs. We hebben ervaring in het volwassenenonderwijs en een grote affiniteit met schoolteams, ze bestaan immers uit die leraren die we elke dag opleiden”, zegt Gert Naessens, directeur lerarenopleiding van Odisee-hogeschool.

Haalbare maar doorgedreven opleiding

sla link op in klembord

In haar recente rapport beklemtoont de Commissie van Wijzen de cruciale rol van professioneel schoolleiderschap voor het creëren van sterke scholen en een hoge onderwijskwaliteit. Het belang van sterke directeurs en een professioneel leiderschapsteam kan daarin nauwelijks overschat worden. Met deze vernieuwde opleiding voor startende schoolleiders wil het katholieke onderwijsveld de professionaliteit van de directies versterken zodat ze goed uitgerust zijn om hun belangrijke opdracht op een duurzame wijze op te nemen.

De opleiding is zowel praktijkgericht als wetenschappelijk onderbouwd en neemt het recent ontwikkelde kernprofiel voor schoolleiderschap als uitgangspunt. Ze richt zich op alle startende schoolleiders van het katholiek basisonderwijs (directeurs en adjunct-directeurs). Zo krijgen schoolleiders opleiding én ondersteuning tijdens de start van hun loopbaan. De opleiding zal aangeboden worden op verschillende locaties, gespreid over heel Vlaanderen. De complementaire expertise van de katholieke hogescholen, KU Leuven en Katholiek Onderwijs Vlaanderen staat garant voor een kwaliteitsvolle en praktijkgerichte opleiding. Op basis van het huidige professionaliseringstraject verwachten we een jaarlijkse instroom in de opleiding van minstens 150 schoolleiders.

Uitbreiding van aanbod en dienstverlening

sla link op in klembord

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt al ruim 20 jaar een driejarig professionaliseringstraject aan voor startende directies basisonderwijs (ProfS) waaraan een 450 beginnende directeurs deelnemen.

Voor schoolleiders van het katholiek secundair onderwijs bestaat er al een driejarige postgraduaatsopleiding die door het Centrum voor Andragogiek van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangeboden wordt.

Net zoals de ProfS-opleiding vandaag wil de nieuwe gecertificeerde opleiding onze directeurs de inhouden, vaardigheden en competenties laten verwerven om alle leiderschapspraktijken toe te passen. Het voeren van een krachtig gedeeld leiderschap gericht op goed onderwijs staat daarbij centraal. Ze leren onder andere hoe ze:

  • Vanuit een heldere onderbouwde pedagogische visie als directieteam de kwaliteit van het onderwijs in hun school verhogen
  • Innovatieve en veranderingsprocessen in hun school opzetten en ondersteunen
  • Het personeelsbeleid vormgeven en hun leraren coachen en ondersteunen
  • Het financieel en logistiek beleid van hun school uitwerken zodat dit ondersteunend is voor goed onderwijs
  • Sterke relaties met ouders en andere partners rond de school opbouwen