persbericht

Katholiek Onderwijs Vlaanderen tevreden met wettelijk kader voor medische handelingen

vr 24 maart 2023
Dat scholen een wettelijk kader krijgen om medische zorgen toe te dienen bij leerlingen vindt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een goede zaak. Samen met het Vlaams Welzijnsverbond is de netwerkorganisatie van katholieke scholen daar al langer vragende partij voor.

Dat scholen een wettelijk kader krijgen om medische zorgen toe te dienen bij leerlingen vindt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een goede zaak. Samen met het Vlaams Welzijnsverbond is de netwerkorganisatie van katholieke scholen daar al langer vragende partij voor.

“Al jaren geven leraren met goede zorgen de nodige medicatie aan sommige leerlingen. Denk maar aan het uitnemen van antibiotica, het geven van een pijnstiller of het verversen van een verband bij een open wonde”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Juridische grijze zone

sla link op in klembord

In 2019 bezorgde Katholiek Onderwijs Vlaanderen scholen een kader met handvaten na het protocolakkoord dat de federale, gewest- en gemeenschapsministers bevoegd voor volksgezondheid afsloten. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ging ook in gesprek met verzekeringsmaatschappijen om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij medische handelingen van leraren te verzekeren.

Dat protocolakkoord gaf de richting van een wetswijziging aan, maar dat concrete regelgeving uitbleef, plaatste scholen voor een dilemma. Die rechtsonzekerheid wordt nu weggenomen. Dat de wet nu uitgaat van de vrijwilligheid van de bekwame helper is positief.

“Leraren blijven door hun medische handelingen het recht op onderwijs voor leerlingen garanderen, ook al waren zij hiertoe eigenlijk niet bevoegd. Het principe van de vrijwilligheid stelt dat, met toestemming van leraar, leerling en arts of verpleegkundige, de leraar de nodige medicatie kan en mag toedienen”, zegt Lieven Boeve.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal scholen verder ondersteunen om deze wet te vertalen naar de concrete praktijk.