Inschrijvingen in het secundair onderwijs

Regelgeving

Pas op 24 april 2019 keurde het Vlaams parlement nieuwe inschrijvingsregels goed. Katholiek Onderwijs Vlaanderen spande zich in om de scholen daarop voor te bereiden. Tot onze verbazing lazen we echter in Schooldirect van vrijdag 25 oktober: “Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts past de inschrijvingsregels voor scholen aan … Daarom worden de nieuwe inschrijvingsregels niet van kracht.”

Hoewel het nieuwe inschrijvingsdecreet nog heel wat vragen opriep, betreuren we hoe het besluitvormingsproces – waarbij recent beslist beleid op het laatste nippertje toch niet wordt uitgevoerd – gelopen is. Scholen en schoolbesturen werden zo tweemaal onnodig belast met een intensieve voorbereiding van verregaande wijzigingen. Van planlast gesproken. 

We hopen dat het Kabinet Onderwijs het uitstel aangrijpt om de hiaten in het decreet verder aan te pakken zodat het in de toekomst wel in goede orde tot uitvoering kan komen. Concreet denken we onder andere aan de (te) late inschrijvingsdatum voor het secundair onderwijs; concretisering van het inschrijvingsrecht voor het buitengewoon onderwijs en aan de nodige subsidies voor wie een aanmeldingssysteem moet aankopen.

Uit het bericht van Schooldirect leiden we af dat de oude inschrijvingsregels blijven gelden voor de inschrijvingen van volgend schooljaar:

  • Alle scholen blijven verplicht om vooraf capaciteit te bepalen, maar ze moeten niet langer verplicht laten aanmelden als ze niet alle leerlingen kunnen inschrijven op basis van hun capaciteit.
  • Als een school ervoor kiest om niet aan te melden, dan moet de school inschrijven op basis van chronologie: wie eerst komt, eerst maalt - mogelijk terug kamperen dus.
  • Als een school ervoor kiest om toch aan te melden, dan werkt ze verder met dezelfde criteria van de voorbije schooljaren en kiest ze zelf (binnen de criteria van het oude inschrijvingsrecht) hoe ze de leerlingen ordent. De dubbele contingentering voor basis- en secundair onderwijs blijft voorlopig nog van kracht voor aanmeldende scholen.

Scholen krijgen tot 15 december 2019 de tijd om te beslissen of ze aanmelden of niet.

Meer informatie kun je vinden in:

Zodra er meer duidelijkheid is over de procedure om een dossier in te dienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, belooft de overheid je op de hoogte te brengen via Schooldirect.

Scholen kunnen, ongeacht of ze kiezen om alsnog aan te melden of niet, met hun vragen nog steeds terecht bij medewerkers van de Dienst Lerenden.

Documentatie

20 november 2019

Gisteren publiceerde AGODI de aangepaste omzendbrieven over het inschrijvingsrecht.
Met die aanpassingen is meteen ook duidelijk dat de verwachte financiële ondersteuning voor aanmeldende scholen beschikbaar is. Daarnaast wordt er ook duidelijkheid gegeven over de wijze waarop scholen voor gewoon onderwijs de melding doen als ze willen werken met digitale aanmeldingen.

06 november 2019

Pas op 24 april 2019 keurde het Vlaams parlement nieuwe inschrijvingsregels goed. Katholiek Onderwijs Vlaanderen spande zich in om de scholen daarop voor te bereiden. Tot onze verbazing lazen we echter in Schooldirect van vrijdag 25 oktober: “Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts past de inschrijvingsregels voor scholen aan … Daarom worden de nieuwe inschrijvingsregels niet van kracht.”