Het inschrijvingsbeleid van een school is enerzijds bepaald door de complexe regelgeving, maar is tegelijk ook ingebed in een ruimer pedagogisch beleid van de school.

De bestaande inschrijvingsregels konden niet verhinderen dat voor sommige scholen nog steeds kampeerrijen gevormd werden tijdens inschrijvingsperiodes. Daarnaast waren er ook heel wat scholen die complexe inschrijvingsregels moesten volgen, hoewel ze toch elke leerling konden inschrijven.

De Vlaamse Regering bereikte nu voor het gewoon onderwijs een akkoord, waardoor kamperen voor de school tot het verleden behoort. Ook schaft ze voor scholen die niet moeten weigeren, de meeste inschrijvingsregels af. De grondwettelijk gewaarborgde vrije schoolkeuze blijft daarbij het leidend principe. Ook het maximaliseren van de capaciteit van scholen blijft een doel. 

De volgende twee uitgangspunten vormen de basis van de wijzigingen:

  • Scholen met genoeg plaats gaan in op elke inschrijvingsvraag en weigeren niemand. Voor die scholen vervallen heel wat regels en worden inschrijvingen eenvoudiger.
  • Scholen met capaciteitstekort die (mogelijk) moeten weigeren, worden verplicht om leerlingen digitaal aan te laten melden vooraleer ze in te schrijven.

De wijzigingen aan het bestaande inschrijvingsrecht moeten nog concreet uitgewerkt worden en in regelgeving gegoten. Hieronder vind je alvast alle informatie waarover wij al beschikken in FAQ’s. Voor het buitengewoon onderwijs zijn er ook wijzigingen op til, maar daar kregen we nog geen verdere informatie over. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we je verder.

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met gerda.bruneel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Gerda Bruneel) en lieselot.vantuyckom [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Lieselot Vantuyckom).

Documentatie