Identiteitsontwikkeling

Als Dienst Identiteit & kwaliteit willen wij katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. 

  • Voor wie wil weten wat katholieke dialoogschool inhoudt, brengen we hier de nodige basisteksten samen. 

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet met burgerschapsprojecten in op het concretiseren van de katholieke dialoogschool. Eén van deze projecten is inspirerend burgerschap in het basis en secundair onderwijs. Volgend schooljaar zijn leraren basis- en secundair onderwijs welkom op de lerende netwerken ‘inspirerend burgerschap’.

    Alle informatie over inspirerend burgerschap kun je terugvinden op onze nieuwe themapagina.

  • Community Service Learning (CSL) is een innovatieve pedagogische werkvorm om leerlingen de kans te geven uit te groeien tot vrije, competente en solidaire personen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven.

  • Zingeving & viering

  • Leeftocht is een maandelijkse publicatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor al wie in het onderwijs werkzaam is. Ze geeft je voeding voor je eigen vorming als onderwijsmens en als mens tout court, zodat je gesterkt bent om je leerlingen bij te staan op hun vormingsweg.