Thema's en aanspreekpunten

  • Bemiddeling: geen gelijk krijgen, maar komen tot een werkbare oplossing.

  • Repertorium der vergoedingen ten laste van de scholen voor het auteursrecht en de naburige rechten.

  • Sinds 1 juli 2013 zijn alle schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs volledig onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten.De wetgeving overheidsopdrachten brengt heel wat verplichtingen, werk en risico's met zich mee voor besturen die een aankoop willen doen. DOKO wil haar leden hierbij ondersteunen. DOKO neemt onder meer de rol op van aankoopcentrale. Een overzicht van de aangeboden raamovereenkomsten kan je terugvinden op www.doko.be

  • Het wettelijk kader voor een bestuur

  • Het begrip "erfpacht"