Fiscale fiches

Alle schoolbesturen zijn verplicht hun gegevens met betrekking tot de loonfiches 281 en de samenvattende opgaven 325 elektronisch indienen.

Alle schoolbesturen zijn verplicht hun gegevens met betrekking tot de loonfiches 281 en de samenvattende opgaven 325 van het aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) via elektronische weg in te dienen (Belcotax-on-Web). De uiterste datum van indiening voor de fiche 281.10 is vastgelegd op 29 februari 2020.

De nieuwe versie van Belcotax on web (http://www.belcotaxonweb.be/) voor de indiening van de fiches 281 over het inkomstenjaar 2019 werd pas opengesteld op 5 februari 2019

Fiches 281.10

Fiches 281.50

De uiterste datum van indiening voor de fiche 281.50 is vastgelegd op 30 juni 2020.