Evaluatie: Aandacht voor breed evalueren (Vademecum zorg)

Het vademecum wil het schoolteam ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op een GOK- en zorgbeleid. Het heeft ook de ambitie een toetssteen te zijn voor het schoolbeleid en de dagdagelijkse praktijk.