De transparante overlegstructuur start bij de directiecommissies die advies geven aan de adviesraad van het niveau om finaal raad te geven aan de raad van bestuur. Dit traject in deze volgorde zorgt ervoor dat de raad van bestuur tot beslissingen kan komen die door de leden gedragen zijn.

De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de interne besluitvorming.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft drie niveaugebonden directiecommissies (DC) voor het leerplichtonderwijs: een Directiecommissie Basisonderwijs, een Directiecommissie Secundair onderwijs en een Directiecommissie Buitengewoon onderwijs. De directeurs komen maandelijks bijeen om over uiteenlopende onderwijsthema’s te overleggen. De verslagen van de directiecommissies leerplichtonderwijs worden elke maand in de nieuwsbrief gepubliceerd. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van de meningen en standpunten van de directeurs. Op die manier bevatten zij adviezen voor de adviesraden. De verslagen bevatten ook steeds een reeks vragen en antwoorden, vaak heel precies geformuleerd, maar soms ook te lezen als momentopnamen.

De adviezen van de directiecommissies gaan naar de diverse niveaugebonden adviesraden (AR), waar ze samen met vertegenwoordigers van de besturen, experten uit de vicariaten, vertegenwoordigers van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV), vertegenwoordigers van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) voor het secundair onderwijs, of experten van externe organisaties (bijvoorbeeld in de adviesraad voor het buitengewoon onderwijs) een advies formuleren voor de Raad van Bestuur. De drie adviesraden leerplicht onderwijs zijn de Adviesraad Basisonderwijs, de Adviesraad Secundair onderwijs en de Adviesraad Buitengewoon onderwijs.

Kalender overlegorganen leerplichtonderwijs 2018-2019