28 april 2020

Zin in een nieuwe uitdaging? We zoeken een gedreven collega om bij de Salesianen van Don Bosco aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider basisonderwijs

24 april 2020

In het draaiboek over de veiligheid dat elke school via Schooldirect ontving, is uitdrukkelijk opgenomen dat de school een zo veilig mogelijke schoolomgeving moet ambiëren waarbij het risico op besmetting zo minimaal mogelijk wordt gehouden. Daartoe zal de lokale preventieadviseur samen met de school een risicoanalyse uitvoeren en bespreken in het bevoegde onderhandelingscomité.

22 april 2020

Omdat we heel wat vragen blijven krijgen over de tijdelijke werkloosheid bij busbegeleiders, herhalen we onze communicatie uit een vorige nieuwsbrief. De loonsubsidie waarmee een aantal zonale busbegeleiders wordt betaald, blijft gewaarborgd. Een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid is dan ook helemaal niet nodig.

02 april 2020

Hoewel we aanraden om het contractueel personeel zoveel mogelijk aan het werk te houden, zullen sommige scholen, centra en internaten vanaf 5 april gebruik maken van een stelsel van tijdelijke werkloosheid. Momenteel zijn de aanvraagmodaliteiten sterk vereenvoudigd.

01 april 2020

Omdat we veel vragen kregen vanuit onze scholen om snel duidelijkheid te scheppen in de onzekere situatie van de contractuele personeelsleden, heeft de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op 19 maart beslist een cao af te sluiten over het behoud van werkzekerheid en loon tijdens de coronacrisis (met uitzondering van de hogescholen).

24 maart 2020

Er is opvang tijdens de paasvakantie. In Schooldirect wordt beschreven onder welke voorwaarden de opvang in de paasvakantie verloopt. We herhalen dat bericht.

23 maart 2020

Sommige personeelsleden overwegen om een lopend verlofstelsel vervroegd stop te zetten. Het bestuur dient voor de stopzetting van bepaalde verlofstelsels een afwijking op de einddatum toe te staan. We adviseren onze besturen om dat niet te doen als de vraag louter gesteld wordt om tijdelijk meer loon te krijgen.

23 maart 2020

Woon-werkverkeer wordt gezien als een essentiële verplaatsing in het kader van de coronamaatregelen. De lerarenkaart volstaat als bewijs van tewerkstelling in het onderwijs.

20 maart 2020

Gisteren meldden we dat de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste om met de vakbonden twee cao’s af te sluiten die in het kader van de coronacrisis tot 4 april 2020 werkzekerheid en loonbescherming bieden aan de arbeiders en de bedienden die werkzaam zijn in het vrij gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van de hogescholen.

19 maart 2020

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste deze namiddag om met de vakbonden cao’s af te sluiten die voor de duur van de coronacrisis werkzekerheid en loonbescherming bieden aan de arbeiders en de bedienden die werkzaam zijn in het vrij gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van de hogescholen.

Pagina's