Dienst Ondersteuning

De Dienst Ondersteuning voorziet de materiële, logistieke en organisatorische omkadering voor de werkzaamheden van de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: het algemeen onthaal, infrastructuur, personeel, financiën/boekhouding/aankoop, event-organisatie, documentatie, ICT.