11 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 is - door gewijzigde regelgeving voor arbeidsongevallen - de onderwijsinstelling (secundaire school, hogeschool, centrum voor deeltijds onderwijs en centrum voor volwassenenonderwijs) verplicht om een Dimona uit te voeren voor elke stagiair (leerling, student, cursist) die bij haar is ingeschreven.

11 december 2019

‘Phishing’ is het meest gebruikte fraudemechanisme. Phishing gebeurt via het werven van 'geldezels' of 'mules'. Geldezels kunnen zowel voor als tijdens een fraudepoging geworven worden. “Bijverdienen zonder moeite?” is een vaak gebruikte misleidende boodschap op Instagram of Facebook die aan een fraudepoging voorafgaat.  Daarnaast benaderen ronselaars jongeren aan de schoolpoort.

28 november 2019

Els Ampe keek vooruit naar Rode Neuzen Dag (29 november 2019). Haar partij (Open Vld) wilde het tij keren door jongeren, in plaats van via zo’n eendagscampagne, permanent te ondersteunen en door hun methodes aan te leren die ervoor zorgden dat ze zichzelf mentaal sterker konden maken, zodat ze gelukkiger zouden zijn en natuurlijk ook betere schoolresultaten zouden behalen.

28 november 2019

De actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht vond haar aanleiding in het recente onderzoeksrapport over pesten van Pimento. Hij verwees daarbij ook naar de beleidsnota van minister Weyts.

27 november 2019

Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor het stelsel van het betaald educatief verlof (BEV). Het Vlaams Gewest heeft sinds 1 september 2019 een eigen regeling - Vlaams opleidingsverlof - uitgewerkt.

26 november 2019

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 impliceert de vervanging van het M-decreet door een nieuw begeleidingsdecreet.

26 november 2019

Het pas verschenen Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs wil elke school inspireren om in te spelen op de diversiteit van haar leerlingenpopulatie.

21 november 2019

Loes Vandromme had ten slotte ter gelegenheid van de ”voorleesweek” een veeleer onderwijsinhoudelijke actuele vraag, die terecht ook verbonden werd met het al vaker genoemde probleem rond leesvaardigheid (zgn. “begrijpend lezen”), waar het best een duidelijke tand bijgestoken zou worden.

20 november 2019

Gisteren publiceerde AGODI de aangepaste omzendbrieven over het inschrijvingsrecht.
Met die aanpassingen is meteen ook duidelijk dat de verwachte financiële ondersteuning voor aanmeldende scholen beschikbaar is. Daarnaast wordt er ook duidelijkheid gegeven over de wijze waarop scholen voor gewoon onderwijs de melding doen als ze willen werken met digitale aanmeldingen.

13 november 2019

Binnenkort vinden in alle regio’s de GOK-platforms voor het buitengewoon onderwijs plaats onder de titel Kwaliteitsvolle acties uitwisselen. We heten iedereen die in de school betrokken is bij GOK van harte welkom.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.