21 augustus 2019

Vanaf 1 september is er een nieuw omkaderingsmechanisme voor de ondersteuning van leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 en 7 (de zogenaamde “kleine types”). Dat nieuwe mechanisme wordt losgekoppeld van het omkaderingsmechanisme van de ondersteuningsnetwerken.

21 augustus 2019

We maakten een overzicht van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking hebben op leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Je vindt er meer informatie over onder andere:

21 augustus 2019

We updateten het model van centrumreglement voor het schooljaar 2019-2020 en maakten een overzicht van alle wijzigingen.

20 augustus 2019

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO 5-verpleegkunde betaald binnen het Groeipakket. Die schooltoeslag wordt automatisch toegekend vanaf september 2019. De schooltoeslag vervangt de schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

20 augustus 2019

Sinds het schooljaar 2017-2018 kunnen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs gratis voorleessoftware gebruiken. De school of de ouders kunnen de leerling registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen. Een leerling krijgt een gratis jaarabonnement en dus geen kooplicentie.

05 juli 2019

De deliberatie en studiebekrachtiging in een duale opleiding is niet helemaal gelijklopend aan die van een niet-duale opleiding. In de Mededeling “Deliberatie en studiebekrachtiging op het einde van een duale opleiding” vind je hierover meer informatie.

03 juli 2019

Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen roept op om in alle secundaire scholen op 16 september deel te nemen aan de Boekencheckdag. Zij stellen vast dat er steeds meer jongeren starten zonder schoolboeken, waardoor niet elk kind start met gelijke kansen.

02 juli 2019

Op 1 september 2019 wordt de modernisering van het secundair onderwijs progressief, leerjaar per leerjaar, ingevoerd. Voor het schooljaar 2019-2020 betekent dat dit de werking van de delibererende klassenraad in het 1ste leerjaar A en B zal worden aangepast aan de nieuwe principes van de eerste graad.

01 juli 2019

Krijg je op school te maken met leerlingen die extreem risicogedrag stellen en komt het lerarenteam daardoor onder druk te staan? Dan kan CONNECT een antwoord bieden. CONNECT ondersteunt scholen uit het (buiten)gewoon lager en/of secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel.

27 juni 2019

Voor een inschrijving als regelmatige leerling in het tweede leerjaar B is het vanaf het schooljaar 2020-2021 noodzakelijk het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B met vrucht te hebben beëindigd (tenzij de

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.