02 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Dat zijn onlinetoepassingen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad bepalen.

02 september 2015

Op 2 juli 2015 bracht de Vlor een advies uit over de rationalisatieproblematiek in Vlaanderen. Het gaat om een actualisering van een eerder advies uit 2006 waarin rekening gehouden is met de ingrijpende veranderingen die het hogeronderwijslandschap ondertussen ondergaan heeft.

02 september 2015

Naar goede gewoonte organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen nascholingsinitiatieven als ondersteuning van het didactisch en pedagogisch project van de scholen. Ook dit schooljaar focust onze koepelorganisatie met haar nascholingsaanbod op de christelijke inspiratie, ICT, de implementatie van nieuwe leerplannen en op het schoolbeleid. 

02 september 2015

Om een vlotte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs te bevorderen, organiseren verschillende scholen overlegmomenten tussen leraren basisonderwijs en leraren secundair onderwijs, vaak in samenwerking met de pedagogische begeleiders. Specifiek voor het vak Frans kunnen die overlegmomenten zorgen voor een vlotte onderlinge afstemming.

02 september 2015

In de nieuwsbrief van 25 juni 2015 schreven we dat leerlingen zich na de kwalificatiefase het best inschrijven bij de VDAB. Hoe de situatie eruitziet vanaf 1 september 2015, kun je nalezen in Alternerende beroepsopleiding – integratiefase.

02 september 2015

Tijdens de tweedaagse basiscursus Kennismaken met autisme, georganiseerd in samenwerking met Autisme Centraal, leer je aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden hoe je voor leerlingen een autismevriendelijke onderwijs- en leeromgeving kunt creëren.

02 september 2015

De Dienst Curriculum & vorming bestaat uit verschillende teams. Welke taken de verschillende leden van de teams op zich nemen, kun je in de volgende doorklikdocumenten terugvinden: basisonderwijs,

26 augustus 2015

Vanaf het academiejaar 2016-2017 bieden de hogescholen UC Leuven-Limburg en Arteveldehogeschool (Gent) de nieuwe opleiding Professionele Bachelor in de Mondzorg aan. Dat heeft de Vlaamse regering bekrachtigd.

26 augustus 2015

Om in te spelen op actuele onderwijsvernieuwingen pakt de opleiding tot leraar secundair onderwijs van hogeschool VIVES campus Brugge vanaf het nieuwe academiejaar uit met enkele veranderingen. Studenten kunnen voortaan kiezen voor Natuurwetenschappen als nieuw vak of voor keuzevakken als STEM en Klimaatopwarming.

26 augustus 2015

Pagina's