07 januari 2021

In de extra nieuwsbrief van 15 december berichtten we over de ontwerpleerplannen voor de tweede graad secundair onderwijs.

05 januari 2021

Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) informeert je op geregelde tijdstippen over de stand van zaken van de inter-netten curriculumontwikkeling (opleidingsprofielen en leerplannen) voor het volwassenenonderwijs en over de ontwikkelingen in het kader van EVC in het volwassenenonderwijs.

05 januari 2021

Leraren verzamelen dagdagelijks heel wat informatie over de leervorderingen van hun leerlingen. En in deze coronatijden is de focus op die leervorderingen nog sterker aanwezig.

17 december 2020

Vanaf januari kun je je school inschrijven voor het burgerschapskompas. Dit is een leerlingenvragenlijst waarmee je burgerschapsvorming in kaart kan brengen om de kwaliteitsontwikkeling van je school te versterken.

17 december 2020

De nieuwe standaardtrajecten voor duale opleidingen van het schooljaar 2021-2022 werden afgelopen vrijdag goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Je vindt het volledige overzicht van standaardtrajecten voor volgend schooljaar terug op de website van AHOVOKS.

16 december 2020

In januari wordt gestart met vaccinatie tegen COVID-19 en de woonzorgcentra komen daarbij als eerste aan de beurt.

10 december 2020

De Vlaamse Regering heeft in het regeerakkoord 2019-2024 beslist om het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen op te heffen. Volgend op deze beslissing houdt SYNTRA Vlaanderen op te bestaan op 1 januari 2021 en neemt het Departement Werk en Sociale Economie de bevoegdheden met betrekking tot de werkplekcomponent in duaal leren en andere alternerende opleidingen over.

01 december 2020

Tussen maart en juni verkenden we allemaal nieuwe media- en digitale tools om het leren bij onze leerlingen te stimuleren. Laat die verworven vaardigheden niet verloren gaan en blijf ze verder inzetten in je school- en klaspraktijk. Ondersteuning nodig? Dat bieden we op meerdere manieren:

03 december 2020

Tot en met 1 maart 2021 kunnen directeurs en ICT-coördinatoren inschrijven om deel te nemen aan IDP 2021, voor het vierde en zesde leerjaar.

Pagina's