24 november 2015

Binnen de context van de scholenbouwproblematiek heeft de overheid in samenwerking met twee universiteiten een capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs uitgewerkt. Deze capaciteitsmonitor werd op woensdag 18 november ll. voorgesteld.

23 november 2015

Op 30 oktober 2015 hield de Commissie Onderwijs een hoorzitting met vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsnetten en de DBFM-vennootschap over de conceptnota masterplan scholenbouw. Raadpleeg hier het woordelijk verslag van die hoorzitting.

23 november 2015

In de Nieuwsbrief 16 van vorige week is de interne planningsprocedure Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke scholen voor gewoon basisonderwijs ingeleid. Er werd verwezen naar de planningsmededeling en naar het aanvraagformulier, toegevoegd als bijlage 1 van de planningsmededeling.

17 november 2015

Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke scholen gewoon basisonderwijs evenals wijzigingen in de samenstelling van scholengemeenschappen basisonderwijs vallen onder de interne planningsprocedure.

17 november 2015

Het tijdschrift voor inrichtende machten en schoolbesturen van het Vicariaat Onderwijs Bisdom Hasselt - DCAIM Hasselt brengt weer actuele informatie naar de lezer toe.

17 november 2015

Het verhaal rond Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS) heeft vele kanten. Iedereen is het eens over de onderliggende basisdoelstelling. We vertrekken vanuit respect voor en vertrouwen in onze huidige 6 000 bestuurders en hun directieteams.

18 november 2015

Het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft weer boeiende informatie voor de lezer (bestuurder) in petto.

16 november 2015

Recent heeft het Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming een besluit uitgevaardigd waarin het systeem wordt verlengd van tegemoetkoming voor bepaalde schoolbesturen in hun kosten voor een commissaris.

09 november 2015

Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke internaten vallen onder de interne planningsprocedure. Internaten die op 1 september 2016 herstructureren (fusie, opsplitsing, verhuis, afschaffing, bijkomende vestigingsplaats) of die hun aanbod uitbreiden (bv. internaat secundair onderwijs dat zich ook richt naar leerlingen basisonderwijs; bv.

Pagina's