In dialoog

'In dialoog' is het tijdschrift van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In dialoog creëert voor leidinggevenden in ons onderwijs de ruimte om grondig geïnformeerd te reflecteren over belangrijke onderwijsitems. Het geeft – los van de soms vluchtige actualiteit - de kans op een verdiepende manier mee te denken over beleids- en bestuursmatige onderwerpen in de Vlaamse onderwijscontext. Als opiniërend tijdschrift is het in die zin een waardige opvolger van ons tijdschrift Forum en van de niveaugebonden tijdschriften Breedbeeld en School+visie.

Ons tijdschrift is in de eerste plaats gericht op de leidinggevenden in onderwijs: schoolbestuurders en directies. Zo vormt het een wegwijzer voor elk lid van een katholiek schoolbestuur. Maar ook het middenkader op school en de leraar zelf vinden er een bron om de visie op onderwijs te verdiepen en scherp te stellen. Daarnaast wil 'In dialoog' toonaangevend zijn voor onze beleidsmakers, pedagogisch begeleiders, nascholers, kortom iedereen die op bovenschools niveau de kwaliteit van onderwijs behartigt.

In dialoog verschijnt vijf keer per schooljaar. De week van het verschijnen stellen we het ook elektronisch ter beschikking. Elk nummer bevat een aantal grondig uitgewerkte artikels. Verder nemen we enkele vaste rubrieken op. Zo is er telkens de focus op een wetenschappelijk onderzoek, een aantal belangrijke publicaties, een dossier pro&contra. In elk nummer vind je een artikel waarin de band met het actuele geloofsleven aangekaart wordt.

Verantwoordelijke uitgever:

Lieven Boeve, directeur-generaal

Kernredactie:

Guido François, Henk de Baene, Jürgen Grosemans, Rita Herdies, Marleen Lippens

Redactieraad:

De leden van de kernredactie samen met Isabelle Buyse, Marleen Decuyper, Lien De Feyter, Jan-Baptist De Smet, Jürgen Mettepenningen, Tom Uytterhoeven, Wilfried Van Rompaey en Ton van Weel.

Nieuwsbrief

Het tijdschrift kun je ook tweemaandelijks digitaal in je mailbox ontvangen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Abonnementen:

Voorzitters van schoolbesturen en directeurs van scholen ontvangen het tijdschrift gratis. Andere abonnees betalen 25 euro voor de volledige jaargang (5 nummers).

Met 'In dialoog' willen we vormend en verbindend werken naar alle bestuurders en directeurs van katholieke onderwijsinstellingen. Daarom is het een goed idee dat schoolbesturen elk van hun bestuurders en directeurs een abonnement op het tijdschrift geven. Voor hen hebben we de prijs zo laag mogelijk gehouden. Bestuurders en personeelsleden van onderwijsinstellingen aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, krijgen een korting en betalen slechts 15 euro per jaargang.

Je kunt een abonnement nemen door het bedrag te storten op rekening BE66 4350 3049 3143 KREDBEBB van VSKO vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel, met de vermelding ‘abonnement In dialoog (en in voorkomend geval uw instellingsnummer voor gereduceerd tarief van 15 euro)’ alsook het adres van de bestemmeling.

09 november 2017

Deze week verscheen het november-decembernummer van ‘In dialoog’.

18 september 2017

Vorige week verscheen het september-oktobernummer van ‘In dialoog’. Er is ook een elektronische versie van dit nummer.

16 mei 2017

Dinsdag 16 mei 2017 verscheen het mei-juninummer van ‘In dialoog’. Er is ook een elektronische versie van dit nummer.

08 maart 2017

Begin deze week verscheen het maart-aprilnummer van ‘In dialoog’. Er is ook een elektronische versie van dit nummer.

11 januari 2017

Vorige week verscheen het januari-februarinummer van ‘In dialoog’. Er is ook een elektronische versie van dit nummer.

Pagina's