• Duaal leren is een combinatie van leren op school en leren op de reële werkplek. De term is relatief nieuw in het Vlaamse onderwijs, maar het concept bestaat al veel langer in het buitenland. Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn diverse secundaire scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs en centra voor Leren en Werken gestart met duale opleidingen in het kader van het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’. Vanaf 2019-2020 stopt het proefproject en worden de duale studierichtingen organiek. De programmatie van nieuwe duale opleidingen vanaf 2020-2021 is niet langer onderworpen aan de interne planningsprocedure (DPCC), enkel nog aan de externe planningsprocedure. Voor bijkomende informatie over de planningsprocedures verwijzen we u graag naar dit nieuwsbericht over de onderwijsplanning.   

  • ICT en mediaopvoeding zijn belangrijk voor hedendaags kwaliteitsvol onderwijs.
  • STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. 

  • Taalbegeleiding (project voor scholen met 35 % of meer SES-leerlingen of indicatorleerlingen)

  • CLIL staat voor de internationale afkorting van Content and Language Integrated Learning.

  • Vanaf 1 september 2020 is Zin in leren! Zin in leven! het enige leerplan voor katholieke basisscholen. De afgelopen jaren hebben alle katholieke basisscholen zich op eigen tempo hierop voorbereid. Heel wat scholen werken al een tijd met dit leerplan! Met de Vlaamse onderwijsinspectie is een ruime verkennings- en implementatieperiode afgesproken van 2017 tot 1 september 2020. Veel zin in… gewenst!