Curriculum buso

Ontwikkelingsdoelen en opleidingsprofielen van de 4 opleidingsvormen van het buitengewoon secundair onderwijs

Wetgeving

Algemeen

Stages

ABO

Doelgroep: Jongeren die een opleiding volgen in het BuSO - OV3 worden op een geëigende manier opgeleid naar tewerkstelling in het gewoon arbeidsmilieu.
Zij hebben een extra duwtje in de rug nodig via specifieke begeleiding tijdens het leerproces.
Dit extra duwtje trachten we te realiseren via het ABO-project.

Concept: Na de initiële opleiding in het Bu.S.O. OV3 volgen de cursisten een 1-jarige alternerende opleiding, deels op school, deels op de werkvloer. Beide componenten zijn op elkaar afgestemd. Op die wijze wil men de tewerkstellingskansen van bovenvermelde jongeren bevorderen.
De cursisten zijn ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, die deze opleiding heeft erkend als beroepsopleiding. Door de RVA werd voor de deelnemers een vrijstelling van wachttijd verleend.

Het project werkt ongetwijfeld drempelverlagend voor de latere instap in het arbeidscircuit. De vooruitzichten naar effectieve tewerkstelling na afloop van het project zien er veelal gunstig uit.

Zieke leerlingen

Onderwijs voor zieke jongeren

De opleidingsvormen

Binnen elke opleidingsvorm kunnen leerlingen uit de verschillende types samengebracht worden. 

De 4 opleidingsvormen streven elk een bepaalde doelstelling na voor de leerlingen. Er kunnen leerlingen uit verschillende types in terecht.

  • Opleidingsvorm 1 (type 2, 3, 4, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval op arbeidsdeelname in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is.
  • Opleidingsvorm 2 (type 2, 3, 4, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op tewerkstelling in een werkomgeving waar in ondersteuning voorzien is.
  • Opleidingsvorm 3 (type basisaanbod, 3, 4, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en participeren en op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.
  • Opleidingsvorm 4 (type 3, 4, 5, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is, en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu, al dan niet met ondersteuning.

bron: www.ond.vlaanderen.be