vacature

Vacature voor een halftijdse betrekking als preventieadviseur niveau 2 (m/v) voor indiensttreding op 1 september 2022 (of na onderling overleg)

vr 15 juli 2022

De onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen (OZCS) Koepel bestaat uit zes verschillende schoolbesturen, die samenwerken vanuit éénzelfde visie en als regionale vzw’s een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en welzijn op het werk hebben opgericht (een GIDPBW, kortom GID). De opdracht van een preventieadviseur binnen deze GID bestaat erin vanuit de wet welzijn toe te zien op de werkomgeving van alle werknemers en de leeromgeving van alle leerlingen. Hij/zij brengt een advies uit naar de hiërarchische lijn over veiligheid, gezondheid, psychosociale belasting, hygiëne, verfraaiing, ergonomie en milieu. Hij/zij werkt vanuit zijn/haar expertise projecten mee uit binnen de GID en de scholen.

Concreet werft de regio OZCS Zuid-Kempen een halftijds preventieadviseur niveau 2 aan. Hij/zij werkt voor de basisscholen van de scholengemeenschap Lille-Vorselaar (LiVo), het Kardinaal van Roey-instituut en het Van Roey Internaat. Hij/zij werkt enerzijds nauw samen met de lokale preventieadviseur van het Kardinaal van Roey-instituut en anderzijds met de regionale preventieadviseur die de andere scholen van de regio en de infrastructuurbelangen van alle scholen in de regio voor zijn rekening neemt.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan jouw kandidatuur met motivering en curriculum vitae per mail uiterlijk op 24 augustus 2022 naar: Greet Vermeire Afgevaardigd bestuurder Vzw OZCS Zuid-kempen greet.vermeire@onderwijsvorselaar.be Sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 29 augustus.