Wie is wie: Dienst Lerenden

Dienst Lerenden

Jan Schokkaert
Directeur
jan.schokkaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 48
Wendy Meulemans
Coördinator administratie
wendy.meulemans [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 72
Karolien Evenepoel
Medewerker administratie
karolien.evenepoel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 20
Ingrid Voet
Medewerker administratie
ingrid.voet [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 29
Karolien Billen
Stafmedewerker
 • Stages en andere vormen van arbeid, duaal leren
 • Rechtspositie van de lerende, schoolreglement so, orde en tucht, bijdrageregeling, ...
 • Evaluatie en studiebekrachtiging
karolien.billen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 11
Ludo Boey
Pedagogisch begeleider
 • Inclusie - leerlingenbegeleiding, accent zorgbreed onderwijs bao
 • GOK bao
 • Anderstalige nieuwkomers bao
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding bao
 • Evaluatie en studiebekrachtiging bao
ludo.boey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
Peter Bracaval
Pedagogisch begeleider
 • Inclusie - leerlingenbegeleiding, accent kansenrijk onderwijs so en buo
 • Kostenbeheersing
 • Inschrijvingen (alle niveaus)
 • Participatie en communicatie
peter.bracaval [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 34
Katrien Bressers
Pedagogisch begeleider
 • Inclusie - leerlingenbegeleiding, accent zorgbreed onderwijs so
 • Welbevinden van leerlingen
 • HERGO-moderator
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)
 • Schoolorganisatie
 • Evaluatie en studiebekrachtiging
katrien.bressers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 25
Jan Coppieters
Pedagogisch begeleider
 • Inclusie - leerlingenbegeleiding, accent zorgbreed en kansenrijk onderwijs (alle niveaus)
 • Welbevinden van leerlingen
 • HERGO-moderator
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)
 • Evaluatie en studiebekrachtiging
jan.coppieters [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 87
Lien De Feyter
Stafmedewerker
 • Inclusie - leerlingenbegeleiding, accent zorgbreed onderwijs bao
 • Evaluatie en studiebekrachtiging
 • Rechtspositie van de lerende, schoolreglement bao, orde en tucht, ouderlijk gezag, ...
 • Schoolorganisatie
 • Buitenschoolse kinderopvang
lien.defeyter [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 64
Kaat Hendrickx
Stafmedewerker
 • Rechtspositie van de lerende, schoolreglement (bao, buo, so), orde en tucht, ouderlijk gezag, ...
 • Inschrijvingen (basisonderwijs)
 • Schoolorganisatie
 • Stages en andere vormen van arbeid
 • Evaluatie en studiebekrachtiging
 • Klachtenregeling
kaat.hendrickx [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 41
Dieter Hoedekie
Pedagogisch begeleider
 • Inclusie - leerlingenbegeleiding, accent kansenrijk onderwijs so en buo
 • Flankerend onderwijs, LOP
 • Evaluatie en studiebekrachtiging
 • Aanspreekpunt radicalisering - polarisering
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)
dieter.hoedekie [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 35
Annemie Jennes
Stafmedewerker
 • Coördinatie ondersteuningsmodel
 • Inclusie - leerlingenbegeleiding, accent zorgbreed onderwijs (alle niveaus)
 • Projectleider nascholing (Samen)lerende netwerken in het ondersteuningsmodel
 • Inschrijvingen buo
 • EASPD (European Association of Service Providers for People with Disabelities)
annemie.jennes [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 25
Joost Laeremans
Stafmedewerker
 • Inclusie - leerlingenbegeleiding, accent zorgbreed onderwijs so
 • Evaluatie en studiebekrachtiging
 • Participatie en communicatiebeleid
 • Schoolorganisatie
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)
joost.laeremans [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 66
Inge Ranschaert
Pedagogisch begeleider
 • Inclusie - leerlingenbegeleiding, accent zorgbreed onderwijs (alle niveaus)
 • Coördinatie Project Competentieontwikkeling
inge.ranschaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 97
Floor Tempelaere
Pedagogisch begeleider
 • Inclusie - leerlingenbegeleiding, accent zorgbreed onderwijs
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding bao
 • Evaluatie en studiebekrachtiging accent bao, IAC
 • Inschrijvingen bao
floor.tempelaere [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 94 - 0485 50 27 72
Marie Van Haegenborgh
Stafmedewerker
 • Rechtspositie van de lerende, schoolreglement (bao, buo, so), orde en tucht, ouderlijk gezag, ...
 • Stages en andere vormen van arbeid
 • Schoolorganisatie
 • Evaluatie en studiebekrachtiging
marie.vanhaegenborgh [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 96
Arnoud Reusens
Stafmedewerker
 • Rechtspositie van de lerende, school- en centrumreglement (alle niveaus), orde en tucht, ouderlijk gezag, ...
 • Evaluatie en studiebekrachtiging
 • Inschrijvingen (alle niveaus)
 • Schoolorganisatie
 • Stages en andere vormen van arbeid
arnoud.reusens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 96
Nathalie Vandenameele
Pedagogisch begeleider
 • Inclusie - leerlingenbegeleiding
  accent kansenrijk onderwijs en anderstalige nieuwkomers, OKAN
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)
nathalie.vandenameele [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 49 / 0476 74 74 29
Lieselot Vantuyckom
Stafmedewerker
 • Inschrijvingen (alle niveaus)
 • Rechtspositie van de lerende, schoolreglement (bao, buo, so), orde en tucht, ouderlijk gezag,...
 • Evaluatie en studiebekrachtiging
 • Stages en andere vormen van arbeid
 • Klachtenregeling
lieselot.vantuyckom [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 34
Bavo Verlackt
Stafmedewerker
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)
 • Projectleider nascholing Verankeren van Columbus in het schooleigen OLB-beleid
 • Participatie en communicatiebeleid
 • Rechtspositie van de lerende, schoolreglement so, centrumreglement vo, orde en tucht (so en vo), ...
 • Schoolorganisatie
bavo.verlackt [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 529 04 13