Congres Katholiek Onderwijs: 2 juni 2016

Eigentijds tegendraads

Thema’s:

Voor meer informatie (programma, sfeerbeelden en de teksten van de congresmap), ga je naar nascholing.be.

 

14 juni 2016

Op het congres van 2 juni werd heel wat stof tot reflectie en actie meegegeven omtrent het project van de katholieke dialoogschool. We hebben het voor jou allemaal op een rijtje gezet:

08 juni 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen beluisterde de laatste maanden tal van vragen en bezorgdheden met betrekking tot de BOS-operatie, zowel bij bestuurders als directies. Die vragen hebben niet alleen betrekking op het proces om tot grotere bestuurlijke gehelen te komen. Een aantal bezorgdheden gaat over de mogelijke kansen of risico’s die het besturen in grotere gehelen met zich mee brengt.

05 juni 2016

Op 2 juni 2016 hield Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn congres 'Eigentijds tegendraads' in Leuven. Carl Snoecx had het in zijn toespraak over 'De utopie van de katholieke dialoogschool nu realiseren'.

05 juni 2016

Op 2 juni 2016 hield Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn congres 'Eigentijds tegendraads' in Leuven. In zijn toespraak stond directeur-generaal Lieven Boeve stil bij drie tegendraadsheden. Hij koppelde elk van hen aan één van onze werven. Ze illustreren treffend de actualiteit en relevantie van wat het katholiek onderwijs in Vlaanderen doet. Samengevat in één slagzin luiden ze:

03 juni 2016

Op 2 juni 2016 hield Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn congres 'Eigentijds tegendraads' in Leuven. Eigentijds en tegendraads: dat kenmerkt katholiek onderwijs. Waarvoor staan we? Waarvoor gaan we? En hoe ondersteunen we vanuit onze missie en visie kinderen, jongeren en volwassenen in hun leerproces? Dat is de kernvraag.

02 juni 2016

Op 2 juni 2016 hield Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn congres 'Eigentijds tegendraads' in Leuven. In zijn toespraak formuleerde Mgr. Bonny een antwoord op de vraag wat 'katholiek' betekent wanneer het over de 'katholieke dialoogschool' gaat?

03 juni 2016

Op 2 juni 2016 hield Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn congres 'Eigentijds tegendraads' in Leuven.

03 juni 2016

Op 2 juni 2016 hield Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn congres 'Eigentijds tegendraads' in Leuven. Machteld Verhelst, pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zet het belang van een netgebonden pedagogische begeleidingsdienst voor het katholiek onderwijs in de verf.