CLIL

CLIL staat voor de internationale afkorting van Content and Language Integrated Learning.

EDT-Award 2019 voor het filmpje CLIL with Mister V @ Het College Vilvoorde

CLIL verwijst naar de internationale afkorting Content and Language Integrated Learning. Het is 'een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen'. CLIL heeft een dubbele focus: zaakvakdoelen en leerwinst bij de taalvaardigheid van de CLIL-taal.