Commissie Coördinatie bestuurdersoverleg

De commissie Coördinatie bestuurdersoverleg coördineert de werking van de besturen binnen de advies- en besluitvormingsstructuur in Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De commissie Coördinatie bestuurdersoverleg, verkort CCBO, is een van de vijf commissies van de raad van bestuur. Ze bestaat uit zes leden: één bestuurder per regio, aangeduid vanuit de raad van bestuur van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In opdracht van de raad van bestuur heeft deze commissie de taak om het overleg tussen besturen en de betrokkenheid van besturen te bevorderen, en dit zowel regionaal als Vlaanderenbreed. Daarbij horen onder meer de inhoudelijke themabepaling en voorbereiding van het Overlegforum besturen (OFB) en de informatiestroom vanuit en naar de regionale Comités Besturen (COBES). 

De commissie wordt ondersteund door een lid van de Stafdienst en komt een achttal maal per jaar samen. 

Contactpersonen: Josian Caproens, voorzitter en Wilfried Van Rompaey, adviseur Stafdienst

Samenstelling:

Voorzitter CCBO, ondervoorzitter Raad van bestuur: Josian Caproens, Bestuurder regio Limburg 
Directeur-generaal: Lieven Boeve
Adviseur, Stafdienst: Wilfried Van Rompaey

Leden:

  • Agnes Claeys, Bestuurder regio Mechelen-Brussel
  • Nicole De Meulemeester, Bestuurder regio Oost-Vlaanderen
  • Mia De Schamphelaere, Bestuurder regio Antwerpen
  • Jean-Pierre Vanden Berghe, Bestuurder regio West-Vlaanderen