Raad van bestuur

De raad van bestuur bestuurt en zet de beleidslijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen uit. Hij keurt immers het beleidsplan van onze netwerkorganisatie goed, bekrachtigt visiedocumenten en standpunten van onze organisatie.

Behoudens hoogdringendheid vergadert de raad van bestuur van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen maandelijks met uitzondering van de periode van de zomervakantie.

Samenstelling raad van bestuur

  • Elk van de vijf regionale Comités Besturen draagt uit de vijf leden die verkozen zijn voor de algemene vergadering, twee leden voor om te zetelen in de raad van bestuur van de vereniging, telkens één man en één vrouw. De algemene vergadering stelt hen aan.
  • De Unie van de Religieuzen van Vlaanderen draagt één van haar twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering voor. 
  • De adviescommissie hoger onderwijs draagt één van haar twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering voor. 
  • De adviescommissie volwassenenonderwijs draagt één van haar twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering voor.

Mandaten hebben een duurtijd van vier jaar en zijn tweemaal verlengbaar.

De raad van bestuur heeft een redelijke man-vrouwverhouding.