Kandidaat- en startende bestuurders

Maak kennis met het profiel van een bestuurder en de ondersteuning van de kandidaat- en startende bestuurders.

Welkom als bestuurder van een bestuur dat lid is van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bedankt voor je engagement als bestuurder en je hart voor onderwijs!

In deze folder vind je het profiel van een bestuurder met vermelding van

  • wat is een bestuur?
  • welk engagement neemt een bestuurder op?
  • welke zijn de taken van een bestuurder?
  • wie zijn onze bestuurders?
  • wat wordt er van een bestuurder verwacht?
  • wat biedt een bestuur aan een bestuurder bieden?

We besteden bijzondere aandacht voor het onthaal en vorming voor kandidaat- en startende bestuurders.

  • Elke nieuwe bestuurder krijgt een e-mail met startinformatie. (wil je dat iemand die krijgt, verwittig marleen.decuyper [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: onthaal%20kandidaat-%20en%20startende%20bestuurder%20-%20e-mail%20versturen) )
  • Onthaal voor kandidaat- en startende bestuurders

Maak kennis met onze permanente vorming voor besturen en vorming op maat.