Kandidaat- en startende bestuurders

Maak kennis met het profiel van een bestuurder en de ondersteuning van de kandidaat- en startende bestuurders in 2018-2019.

Welkom als bestuurder van een bestuur dat lid is van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bedankt voor je engagement als bestuurder en je hart voor onderwijs!

In deze folder vind je het profiel van een bestuurder met vermelding van

  • wat is een bestuur?
  • welk engagement neemt een bestuurder op?
  • welke zijn de taken van een bestuurder?
  • wie zijn onze bestuurders?
  • wat wordt er van een bestuurder verwacht?
  • wat biedt een bestuur aan een bestuurder bieden?

Tijdens het werkjaar 2018-2019 besteden we bijzondere aandacht voor het onthaal en vorming voor kandidaat- en startende bestuurders.

Maak kennis met onze permanente vorming voor besturen, prioriteiten voor 2018-2019 en vorming op maat.