Nieuws over Zill

Hieronder kan je al het nieuws raadplegen dat over het leerplan Zin in leren! Zin in leven! is verschenen.

24 oktober 2017

Het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! streeft de harmonische ontwikkeling van alle kinderen na.

03 oktober 2017

Nu het leerplan Zin in leren! Zin in leven! voor het gewoon basisonderwijs officieel goedgekeurd is en vanaf 1 september 2018 officieel gebruikt kan worden, werken we de volgende maanden aan enkele gedrukte ondersteuningsmaterialen. Wat voorzien we in november - voorjaar 2018?

28 september 2017

Het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs, Zin in leren! Zin in leven!, is goedgekeurd. Die goedkeuring komt er zonder enig voorbehoud. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is daar uiteraard trots op.

25 september 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekt in het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs de kaart van computationeel denken. In het ontwikkelveld Ontwikkeling van wiskundig denken vinden we het doel Logisch en algoritmisch denken. Bij Mediakundige ontwikkeling zien we in de leerlijn Mediamiddelen inzetten bij logisch en algoritmisch denken.

23 augustus 2017

Om het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! inzetbaar te maken voor alle leerlingen in de basisschool, werken we aan leerlijnen voor de ontwikkelleeftijd van 0 tot 2,5 jaar. Dit schooljaar werkten we met een groep enthousiaste teamleden uit de praktijk aan de doorontwikkeling van de persoonsgebonden ontwikkeling.

19 juni 2017

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM wil jongeren enthousiast maken voor de domeinen wetenschap, technologie, ingenieurskunde en wiskunde. Ontdek je graag wat STEM kan betekenen in de basisschool en wat die didactiek zo krachtig maakt? Wil je zowel inzetten op STEM als op het nieuwe leerplan Zin in leren!

23 mei 2017

In afwachting van de decretale goedkeuring van het leerplan geven wij alvast een inkijk in de visie, de leerinhouden en de inspiratie-bib van Zin in leren! Zin in leven!. Dat doen we via de ZillSite, het digitaal platform waarop we jou het leerplan Zin in leren! Zin in leven! aanbieden.

23 mei 2017

De Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen  gaf op donderdag 18 mei 2017 groen licht om het leerplan Zin in leren! Zin in leven! in te dienen. Dat gebeurde na advies van een commissie met vertegenwoordigers uit onze Raad van Bestuur die het leerplan grondig analyseerden.

10 mei 2017

De nascholingen “Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril!” bouwen aan de zorgvisie en het zorgbeleid van de basisschool. Het uitgangspunt is een sterk geloof in groei- en ontwikkelkracht van schoolteams, waar Zin in Leren! Zin in Leven! uitgaat van een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen.

18 april 2017

Vanaf vandaag kun je terecht op de aangepaste Zill-oefenToolDe versie is aangepast aan de laatste versie van de generieke doelen en onderliggende leerlijnen.

Pagina's