persbericht

Akkoord minimumdoelen – uitgave ontwerpleerplannen

di 28 maart 2023
Het onderwijsveld bereikte samen met minister Weyts een consensus over de nieuwe minimumdoelen voor de basisvorming in de tweede en derde graad secundair onderwijs.

Het onderwijsveld bereikte samen met minister Weyts een consensus over de nieuwe minimumdoelen voor de basisvorming in de tweede en derde graad secundair onderwijs. Die gaan nu voor verdere bespreking en goedkeuring naar het Vlaams Parlement.

In september sloten de onderwijsverstrekkers een overeenkomst met minister Ben Weyts over de opmaak van de nieuwe eindtermen. Dat was nodig omwille van de vernietiging van de eindtermen door het Grondwettelijk Hof. Het Hof bepaalde immers dat eindtermen minimumdoelen moeten zijn, verzoenbaar met de verschillende pedagogische projecten van onderwijsverstrekkers, en dat er daarbovenop voldoende ruimte over moet blijven voor eigen doelen van die onderwijsverstrekkers. In opvolging daarvan keurde de Vlaamse regering een conceptnota goed met een afsprakenkader voor de ontwikkeling van de nieuwe minimumdoelen tweede en derde graad.

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Onderwijskwaliteit heeft niets te maken met kwantiteit van eindtermen, maar gaat over de diepgang waarmee je die kan realiseren. En daarvoor heb je voldoende onderwijstijd nodig: pas dan kan je leerlingen die het moeilijker hebben goed ondersteunen, en wie meer aankan bijkomend stimuleren en laten excelleren. Vanuit de diversiteit aan eigen pedagogische projecten engageert het katholiek onderwijs in Vlaanderen zich tot die kwaliteit.”

Na een lange periode van onzekerheid en veel werk achter de schermen verlangen scholen en hun lerarenteams duidelijkheid over de nieuwe minimumdoelen. De overkoepelende commissie en de ontwikkelcommissies zijn al een hele tijd klaar met hun werk. Nu is ook het overleg met de valideringscommissie eindelijk afgerond.

Morgen, woensdag 29 maart 2023, publiceren we de ontwerpleerplannen van de basisvorming in de derde graad. Voor het einde van de week volgen de leerplannen van de specifieke vorming voor de arbeidsmarktfinaliteit. Begin mei volgen de ontwerpleerplannen voor de specifieke vorming in de doorstroom- en dubbele finaliteit. De aangepaste leerplannen voor de tweede graad geven we in de loop van juni vrij. Daarin duiden we aan wat op basis van de nieuwe minimumdoelen niet meer aan bod hoeft te komen. Alle ontwerpleerplannen gaan in op 1 september 2023 in het eerste leerjaar van de tweede en de derde graad.