Agenda directeur-generaal

21 maart 2016

Op de conferentie voor Christelijk Forum zal prof. dr. Lieven Boeve een lezing geven over “Ruimte voor identiteit”.
Dit evenement vindt plaats in de Grote Schouwburg van het Cultuurcentrum, Kunstlaan 5 te Hasselt.

17 maart 2016

Tijdens de ontmoeting van het Overlegforum Besturen zal prof. dr. Lieven Boeve meer inlichtingen geven over items uit de onderwijsactualiteit.
Deze studiedag vindt plaats in d’ Abdij, Baron Ruzettelaan 435, Assebroek-Brugge.

15 maart 2016

Hoe geeft pastoraal gestalte aan de identiteit van de school? Hoe kunnen we vanuit de christelijke inspiratie en katholieke traditie al onze mensen op school versterken, met respect voor ieders eigenheid en andersheid? 

11 maart 2016

Na een korte voorstelling van de scholen volgt een gesprek met coördinatoren/zorgcoördinatoren, directie en GOK-leerkrachten omtrent het begrip ‘katholieke dialoogschool’ in de concrete praktijk van zorg en beleid. Daarna volgt een debat met de leerlingen.

11 maart 2016

In zijn slotreferaat op het colloquium van het basisonderwijs van de regio Oost-Vlaanderen zal prof. dr. Lieven Boeve het hebben over de "Onderwijsactualiteit binnen en buiten Katholiek Onderwijs Vlaanderen".
Dit colloquium vindt plaats in Kinkhoorn/Ravelingen, Zeedijk 290-330 te Oostende.

09 maart 2016

Op uitnodiging van de burgemeester en schepenen van Genk maakt prof. dr. Lieven Boeve kennis met het (katholieke) onderwijsveld van Genk.
Plaats van de ontmoeting: Stad Genk - Stadsplein 1 - 3600 Genk

08 maart 2016

Prof. dr. Lieven Boeve spreekt een welkomstwoord uit op deze gespreksavond rond radicalisering en terrorisme.

08 maart 2016

Op het symposium “Spiritualiteit van de liefdevolle aandacht” zal prof. dr. Lieven Boeve een lezing geven over “Scholing in de liefde: Inspiratie vanuit het tweede Vaticaans Concilie voor het Vlaams katholiek onderwijs anno 2016”.
Plaats van het symposium: Het Rustpunt, Karmelitaans Centrum voor verstilling en verdieping, Burgstraat 46 te 9000 Gent.

08 maart 2016

Na de kennismaking met de school zal prof. dr. Lieven Boeve deelnemen aan de werklunch met de directies van de vijf Vlaamse montessorischolen behorende tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Plaats van het gebeuren: Montessorischool, Processieweg 4 te 1860 Meise-Oppem.

05 maart 2016

Ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwbouw zal ook prof. dr. Lieven Boeve een korte toespraak houden over de manier waarop ons onderwijs een omgeving kan creëren waarbinnen de leerlingen zich zo goed voelen dat ze kunnen uitgroeien tot verantwoordelijke volwassenen.

Plaats van het gebeuren: Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem

Pagina's